Парова дупка 2

 • Други имена
  Заигравката
 • Дължина
  45 m.
 • Дълбочина
  13 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  715 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2007
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Пещера ”Парова дупка 2” със синоним ”Заигравката” се намира в района на Трявна, близо до п-ра ”Марина дупка”.
  Представеното изображение е работна скица на входните части и не претендирам да е карта.
  В пещерата работихме през лятото на 2017г. (22.07) в състав: Камен Димчев СК”Академик” Русе, Славена Цокева СК”Приста” Русе, Борислав Бориславов и аз Снежажа Александрова ПК”Стринава”.
  Пещерата е низходяща, с лабиринтни участъци, има сезонни и постоянни водни потоци. Входа представляха вътроп с приблизителен диаметър 5-7м., отвора не е много тесен, но по стените му има пръст и камъни и влизането трябва да става внимателно. След няколко пролазвания на първите десетина метра се влиза в ниска зала в седата, на която има камък с приблизителни размери 2 на 1,5м, от залата тръгват шест разклонения – това от което влизаме в нея, следващото (обратно по часовниковата стрелка) затваря, от третото идва воден поток, четвъртото приключва с блокаж, петото затваря, шестото е продължението към пещерата – осечка т.15-т.16 (виж. Скицата). Участъка т.15-т.16 е много тясна низходящи цепка, по която тече вода с височина 0,7-1м, силно стеснена в горната си част и леко отваряща в долната, движението става без каска, дълъг е около 3-3,5м. като най-тясно е около метър преди края (сечение на най-тясната част има на Скицата) преминава се като тялото е обърнато на една страна. Следва висока и широка галерия, в която свободно се движим прави. Картирали сме до група образувания с голям красив сталактон. В дясно преди сталактона има лабиринтна част, която не успяхме да картираме. След сталактона пещерата продължава в характерен меандър и се отварят още обеми. На скицата е представена около една трета от пещерата.

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености:

  Карта

 • Картировач(и)
  Снежана Александрова; Камен Димчев ПК "Стринава" - Дряново; ПК "Академик" Русе
 • Дата
  2017-07-27