Паркоповата ямка

 • Други имена
  Иманярската пропаст №12
 • Дължина
  7 m.
 • Дълбочина
  9 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  589 m.
 • Ерозионен базис
  39 m.
 • Година на откриване
  1975
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Паркоповата ямка № 12 –

  с. Източник *Община Габрово *Габровска област –

  Местност: Ямките –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 414 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 243654 N 42, 522975 – WGS84

  Рег.№ 327 *Код № 214011 *НМВ 591м.

  Обща дължина 8м. *Денивелация -9м.

  Картирана на 27/07/1975г. от Димитър Димитров от ПК „Орловец“ гр. Габрово

  Местонахождение:

  Намира се на 500м източно от с. Източник в местността Ямките, във валог с размери 30х13м на 100м западно от Понор №1 „Слънчев лъч“. Височина над МЕБ 39 м.

  Описание на пещерата:

  Пропастта е с дълбочина 10м. Над дъното и по стените има бавно сълзяща вода. Дъното е диаклаза със скални сифони за разчистване. При валежи поема водите от малък район. Без образувания.

  Не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Образувана във валог с размери 30 х 13 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  Димитър Димитров ПК "Орловец" Габрово
 • Дата
  1975-07-27