Овчарската пещера

 • Други имена
 • Дължина
  38 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1989
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Овчарската пещера

  БФСп № 1541

  № район и пещера

  103090 Район и област Русенски район на Ломовете, Дунавска равнина Местоположение Местност Тополите Махала / квартал
  Населено място с. Голямо градище Код на ЕКАТТЕ 15833 Община Опака Област Търговищка област G P S
  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пещера Влажност Суха Разклоненост Едноетажна , Разклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 39м Денивелация (- , +) 0м (-0м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали Р. Николов, К. Иванов Експедиция Клубна експедиция Клуб „Планинец“ („Прилеп1962“) София Година 1989 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1989г.

  История на откриването Картирана на 24/09/1989г.

  Местонахождение Намира се на 2. 5км източно от с. Голямо градище в местността Тополите.

  Описание на пещерата Кратко описание: Суха, едноетажна, разклонена, с малко на брой сталактити с дължина до 1-2см..

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Р. Николов, К. Иванов ПК "Планинец" София
 • Дата
  1989-09-24