Олимпийската пропаст

 • Други имена
  Големия кумин ; Куба ; Кумина -
 • Дължина
  99 m.
 • Дълбочина
  32 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1350 m.
 • Ерозионен базис
  10 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Отделни екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера „Олимпийската“ / „Куба“ / „Големия кумин“ с. Добростан Община: Асеновград Пловдивска област Местност: Портата Добростански карстов район, Рило-Родопска област № 407 БФСп № 2872 Код:№ 407191 G P S – E 24, 542780 N 41, 530010 – WGS84 Характеристика: Пропастна пещера ; Периодично водна; Диаклазна Обща дължина 98м ; Денивелация -28м ; НМВ 1443м Картирали: Сава Петров, Д. Делев, В. Михайлов ПК“Пълдин“ Пловдив Година 1978 Мащаб 1: 250 Прекартирана 1980г от Здр. Матеев и В. Папазов от ССК „Академик“ гр. Пловдив

  Пропастта е открита от Иван Петров. В края на 70-те години в нея прониква и кубинеца Мануел Риверо, поради което тя е известна и като „Куба“. Намира се при с. Добростан в местността Портата. Тръгва се от х. Марциганица посока юг. Подминаваме вдясно отклон- ението за дерето, водещо към мест. Чардака и продължаваме на юг. Достигаме до пропаднало място, след което местността се спуска стръмно към р. Мостовска Сушица. Под нас са отвеснискали. Насочва- ме се на изток/ляво/, като се движим плътно до скалите, които вече са ни отдясно. Изкачваме се, преминавайки през смесена гора, докъто стигнем върха. Отдясно е дълбока пропаст. Пътеката се вие по ръба и излиза на малка поляна. Тук на земята е обозначена с плоча ТТ 20 /Триангулачна точка – вр. Свети Хрис, 1431м/. От х. Марциганица към ТТ 20 посоката е с азимут 110 градуса. Насочваме се на изток. Преминава се през борова горичка, следва изкачване и след около 100м се излиза на полянка. Отдясно са отвесни скали. В източния ѝ край е отклонението за пещера „Охлюва“. Продължаваме в източна посока, пресичаме поляната и тръгваме по пътеката, която ни отве- жда до дънера, наподобяващ мечка. Подминаваме го и се спускаме до малък превал. Тук има табела, указваща посоката към мест. Портата. Завиваме вдясно и се спускаме до едноименния скален обект. Минава се през скалната арка и се обръщаме наляво. На отсрещния скален венец се вижда диаклазна цепка, на около 5-6 метра от основата му В долния ѝ край, на самата скална площадка се намира входът на т. н. Олимпийска пропаст, обрасъл с хвойнови храсти и закрит с не- голямо, разклонено дърво – трудно забележим дори от близко раз- стояние. При подхода към нея можем да минем по два пътя. Единият е да отидем под цепката и оттам да се изкачим до отвора, а другият е да траверсираме по скалите вляво от сипея щом подминем Портата След обхождане излизаме на цепката и сме пред входа на пропастта Описание на пещерата: Пещерата започва с 12м отвес. На първия метър в кладенеца има удобна площадка. От дъното на първия отвес пещерата се разклонява в два ръкава. Левият отвежда през праг в малка заличка, покрита с пещерно мляко. В дясно долу е тесния отвор, отвеждащ през 16м кладенец до най-ниската кота на пещерата Десният ръкав води в тясна и висока галерия. След 10м се излиза на 7м кладенец. Внимание – Лабилни камъни по пода!!! Минава се на камина над него и се слиза на междинна площадка. Преодолява се останалата част от отвеса и се слиза на дъното на този ръкав. То представлява тясна зала, която задънва и в двата си края в ниски галерии. Пещерата с влажна. На дъното на малкия отвес периодично се образуват езерца. Екипиране за ТЕВ Отвеси въже закрепвания 142 20 м. Е. З. Р16 25м. Е. З.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана ТЕВ.Входен отвес – 12 м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата