Окото

 • Други имена
  Пропаст № 11
 • Дължина
  14 m.
 • Дълбочина
  13 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  592 m.
 • Ерозионен базис
  42 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Окото | *Пропаст № 11 –

  с. Източник *Община Габрово –

  Габровска област –

  Месност: Ямките –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 214

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 243500 N 42523003 – WGS84 –

  Рег.№ 1504 *Код № 214053 *НМВ 591 м.

  Обща дължина 14м. *Денивелация -13 м.

  Картирана на 18/04/1976 г. от Димитър Димитров, В. Влаховски и Н. Колева от ПК „Орловец“ гр. Габрово. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 600 м източно от с. Боженци в местността Ямките и на около 50 м. вляво от стария път за с. Жълтеш. Отворът на пропастта е разположен на дъното на въртоп, обрасъл със широколистни дървета в съседство с валога на пропаст № 12 „Паркоповата ямка“. Височина над МЕБ +42 м. АНВ 591 м.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, неразклонена, с водни и сухи части, без образувания. От дъното на въртопа, по диаклазна пукнатина, следяща основните пукнатини в района, в З-СЗ посока се развива низходяща галерия с два малки, еднометрови прагчета. Завършва с рязко снишаване и комин след него, от който се процежда вода, която се губи в наслагите по пода. Разстоянието на крайната точка от входа е 14м. В привходната част и в края на пещерата има капеща вода. По тавана и стените има изразени ерозионни форми. Подът е застлан със скални отломъци и глина. Температура на въздуха 6**С, на водата 7С.

  Не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Димитър Димитров,Г. Узунов ПК "Орловец" Габрово
 • Дата
  1976-04-18