Обия ден

 • Други имена
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  29 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  100 m.
 • Година на откриване
  1964
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: колония от 10 екз. прилепи Голям нощник
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  1964 г.

  1. Един екземпляр от троглобионтен вид представител на разред Псевдоскорпиони, вероятно нов за науката вид.
  2. Един екземпляр от представител на разред Диплопода.
  3. Десет екзепляра паяци от 3 вида.
  4. Почвени акари – един екземпляр.
  По средата на пропастта колония от десетина прилепи „Голям подковонос“.

  Описание на достъпа

  Намира се в масива югозападно от гр. Етрополе. По няколко пътеки от старата воденица може да се достигне до кошарата. От там по азимут 198 на около 20 минути път през гората се достига до отвора на пропастта. Той има размери 4 х 1 м.
  По първия отвес от 6 м. се стига до силно наклонена площадка. От нейния ръб пропастта продължава отвесно, а след това с наклон 66. Дъното е тясно и продълговато, покрито с пясък и чакъл.
  Пукнатината, по която е развита пропастта има азимут 135.
  Общата денивелация е 29 м.
  Метеорологични наблюдения: на дъното температурата на въздуха е 8,2С, а на скалата 7,8С.
  По дъното бе събрана следната фауна:
  1. Един екземпляр от троглобионтен вид представител на разред Псевдоскорпиони, вероятно нов за науката вид.
  2. Един екземпляр от представител на разред Диплопода.
  3. Десет екзепляра паяци от 3 вида.
  4. Почвени акари – един екземпляр.
  По средата на пропастта колония от десетина прилепи „Голям подковонос“.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не е екипирана ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  Цветан Личков, К.Спасов СПК "Академик"
 • Дата
  1964-10-23
 • Отвора на пропастта има размери 4 х 1 м.
  По първия отвес от 6 м. се стига до силно наклонена площадка. От нейния ръб пропастта продължава отвесно, а след това с наклон 66. Дъното е тясно и продълговато, покрито с пясък и чакъл.
  Пукнатината, по която е развита пропастта има азимут 135.
  Общата денивелация е 29 м.