Нейкова дупка

 • Други имена
 • Дължина
  14 m.
 • Дълбочина
  25 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1964
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новооткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  1964

  1. Нов род и вид пиукати троглобионтно бръмбарче „Батисцина“ – 4 екземпляра. Намирано е досега в същата пропаст от Д.Иланджиев и Ив.Петров /1963г./
  2. Един екземпляр от троглобионтен кърлеж нугазитиращ в/у прилепи намерен върху скалети.
  3. Един екземпляр от прилепа голям подковонос.
  4. Два млади екземпляра от. разр. Аранек.
  5. Тритон обикновен – случайно попаднал.

  Описание на достъпа

  Нейкова дупка
  се намира в масива югозападно от града. По пътеки започващи от старата воденица се достига до открита местност с няколко валога. На дъното на един от тях започва пропастта с денивелация 11 метра. Дъното на този отвес е светло и покрито с чакъл, пръст и шума. От там през тесен отвор се попада във втори отвес – също 11 метра. Дъното е покрито с чакъл и глина и е леко наслоено. Обща денивелация – 23 м. Във втория отвес дневна светлина не прониква.
  На дъното температура на въздуха 9С. Температура на скалата 8,5С.
  Пропастта е интересна преди всичко с направените в нея биологични наблюдения.
  1. Нов род и вид пиукати троглобионтно бръмбарче „Батисцина“ – 4 екземпляра. Намирано е досега в същата пропаст от Д.Иланджиев и Ив.Петров /1963г./
  2. Един екземпляр от троглобионтен кърлеж нугазитиращ в/у прилепи намерен върху скалети.
  3. Един екземпляр от прилепа голям подковонос.
  4. Два млади екземпляра от. разр. Аранек.
  5. Тритон обикновен – случайно попаднал.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Два отвеса па 11 м. Не е екипирана ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  Цветан Личков СПК "Академик" София
 • Дата
  1964-10-22
 • Нейкова дупка
  Намира се в масива югозападно от града. По пътеки започващи от старата воденица се достига до открита местност с няколко валога. На дъното на един от тях започва пропастта с денивелация 11 метра. Дъното на този отвес е светло и покрито с чакъл, пръст и шума. От там през тесен отвор се попада във втори отвес – също 11 метра. Дъното е покрито с чакъл и глина и е леко наслоено. Обща денивелация – 23 м. Във втория отвес дневна светлина не прониква.
  На дъното температура на въздуха 9С. Температура на скалата 8,5С.