Мечкарица

 • Други имена
  Скален манастир № 144 и № 145
 • Дължина
  49 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  45 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на „Мечкарица“/ „Скален манастир 141“ с. Невша Варненска област община Ветрино Провадийски район, Дунавска равнина № 108 Местност – Калин канара, Малкото було Данни: Обща дължина 49m Денивелация +0m Рег.№ 308 Код: 1080003
  Между с. Мадара и Провадия, в района на гара Невша се намират група скални манастири, килии и ниши. Те са разположени върху отвесните скали на Голямото и Малко було, на Голямото и Малко Елеме Намират се в каньона на р. Провадийска, образувани от пясъчниците на Шуменската свита по южния склон на вр. Градето /341, 3/на плато- то Дюза. По северния склон на р. Провадийска, непосредствено над жп гара Невша, Шуменската свита образува скален венец с височина около 20м. Източният му край е известен като Голямото було, а западният – като Малкото було. Те се издигат рязко над полегатия южен склон на платото Дюза, оформен от меките кредоподобни варовици на Венчанската свита. В района има общо 28 труднодостъпни килии и ниши. В подножието на масива личат издълбани кръстове и графити, датирани между ХІІ-ХІV век. Пещера „Мечкарица“ отстои север-северозапад от жп гара Невша, на 1, 8км югозападно от с. Невша. Намира се в северния край на скалния венец „Малкото було“, разположен точно срещу пионерския лагер в мест. „Калин канара“. От жп гарата на около 3км СИ асфалтов път води до с. Невша(може да се използва и по-краткия черен път, свързващ жп кантона със селото). От селото се тръгва по асфалтовият път, водещ за пионерския лагер и на около 1км преди разклонението за овчарника, вляво(югозападна посока)се отделя горски път за местността Булото. След около 300-400м отдясно се появява скалния венец, в началните си части с височина около 5м, за да достигне до 30-40м над жп гарата. Входът на скалния комплекс „Мечкарица 144 е шестия от дясно наляво(от север на юг). Представлява комплекс от една ниша и двадесет метровата пещера“Мечкарица“, свързани поме- жду си със скален корниз. Развита в скалите на Провадийската грабен-синклинала. Пещерата се развива по диаклазна пукнатена в североизточна посока, сарматски варовици. Отвора ѝ е с югозападно изложение, куполовидна форма, широк при основата 6м и височина на свода 5м и е разположен на 5м от основата на венеца. Достъпът се осъществява посредством 10 метров рапел, влиза се през малък отвор намиращ се на 4м височина от дясната страна на входа. Пещерата е леко възходяща, неразклонена, едноетажна, суха. Вторични образувания липсват. Изследвана и картографирана на 23. 09. 1994 г от П. Пенев, П. Петров и Ан. Петров от САК „Хадес“ Шумен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Комплекс от ниша и малка пещерица

  Карта

 • Картировач(и)
  П. Пенев, П. Петров, Ан. Петров САК "Хадес" Шумен
 • Дата
  1994-09-23