Черната пещера

 • Други имена
  Скален манастир 141, Кара пещера
 • Дължина
  18 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на „Черната пещера“/“Кара пещера“; „Скален комплекс* 141“ с. Невша Варненска област община Ветрино Провадийски район, Дунавска равнина № 108 Местност – Кара пещера, скален комплекс *Булото* Данни: Обща дължина 18m Денивелация +1m Рег.№ 307 Код: 1080002
  Между с. Мадара и Провадия, в района на гара Невша се намират група скални манастири, килии и ниши. Те са разположени върху отвесните скали на Голямото и Малко було, на Голямото и Малко Елеме Намират се в каньона на р. Провадийска, образувани от пясъчниците на Шуменската свита по южния склон на вр. Градето /341, 3/на платото Дюза. По северния склон на р. Провадийска, непосредствено над жп гара Невша, Шуменската свита образува скален венец с височина около 20м. Източният му край е известен като Голямото було, а западният – като Малкото було. Те се издигат рязко над полегатия южен склон на платото Дюза, оформен от меките кредоподобни варовици на Венчанската свита. В района има общо 28 труднодостъпни килии и ниши. В подножието на масива личат изълбани кръстове и графити, датирани между ХІІ-ХІV век. Черната пещера с № 141* отстои север-северозападно от жп гара Невша, на 1, 8км югозападно от с. Невша. Намира се северния край на скалния венец, намиращ се в местността *Малкото було*, разположен точно срещу пионерския лагер в местността Кара пещера. От жп гарата на около 3км североизточно асфалтов път води до с. Невша(може да се използва и по-краткия черен път, свързващ жп кантона със селото). От селото се тръгва по асфалтовият път, водещ за пионерския лагер, разположен в местността *Малкото було*. На около 1 км преди разклонението за овчарника, вляво(югозападна посока)се от- деля горски път за местността Булото. След около 300-400м от дясно на пътя се появява скален венец, в началните си части с височина около 5м, за да достигне до 30-40м над жп гарата. Входът на Черната пещера е третия от дясно на ляво(от север на юг). Представлява комплекс от 5 сухи ниши със силен въздушен обмен, свързани помежду си със скален корниз. Развита в скалите на Провадийската грабен-синклинала. Черната пещера се развива по основната север-юг пукнатина характерна за района в сарматски варовици. Отвора ѝ е с южно изложение, елипсовидна форма с дължина 11м и височина на свода 3м. Пещерата е хоризонтална, разклонена, едноетажна, суха. Цялата е силно опушена, лявата ѝ част на пода е покрит с много ситен пясък. От дясната страна на галерията се намират два иконостаса-дълбочина 20см, височина 60см и ширина 20см. Вторични образувания липсват. В привходната част на пещерата се намират няколко гнезда на скална лястовица. Изследвана и картографирана 1982г от В. Цветкова от ПК към ТД „Галата“ Варна. Прекартирана на 14. 09. 1994 г от П. Пенев, П. Петров и Ан. Петров от САК „Хадес“ Шумен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Комплекс от 4 ниши

  Карта

 • Картировач(и)
  П. Пенев, П. Петров, Ан. Петров САК "Хадес" Шумен
 • Дата
  1994-09-23