Меча дупка

 • Други имена
  Мечина дупка
 • Дължина
  14 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  350 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на *Меча дупка* с. Търговище област Видинска община Чупрене Местност Сухата глама, седловината Мечо пладне Салашки карстов район, Старопланинска област № 202 Площ 90 кв. м. Обем 650 куб. м. Обща дължина 14м Денивелация – 9м Рег.№ 2967 Код: 202062 НМВ 350 м.

  Известна на местното население. Намира се на около 3км източно от с. Търговище на седловината „Мечо пладне“. Изследвана и карто- текирана 1979г от екип Н. Гайдаров, Вл. Борисов, Емил Велизаров – гр. Белоградчик. Тръгва се от селото посока Темна дупка, минава се покрй нея и се излиза на венеца опасващ гламата. Изкачва се по козя пътека до седловината Мечо пладне. Отворът се намира вдясно от превала, на 2м над основата на скалния венец. Той е със северно изложение, форма триъгълна и размери: Ширина при основата 6м и височина на свода 5м. Пещерата е едноетажна, неразклонена, развита по диаклазна пукнатина в северното бедро на Салашката синклинала изградена от триаски и предимно юрски варовици. Посредством два комина, с височина около по 9м пещерата се свързва с повърхността Наслагите по пода са от пръст и дребен чакъл, на дъното блокаж от отделни гравитационни скални блокове.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена с два отворо на свода

  Карта

 • Картировач(и)
  Никола Гайдаров ПК Белоградчик
 • Дата