Мърчи дупка

 • Други имена
 • Дължина
  47 m.
 • Дълбочина
  32 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пропастната пещера „Мърчи дупка“ с. Комунари Варненска област община Дългопол Аспаруховско-Дебелецки район, Старопланинска област № 219 Местност – Платото Данни: Обща дължина 47m Денивелация -32m Рег.№ 318 Код: 219008

  Пропастната пещера е развита в северния склон на платото, заключено между реките Голяма и Луда Камчия, изградено от терциерни песъчливи мергели и кредни варовици. Пещерата отстои на 3км североизточно от с. Комунари. По главния път от гр. Дългопол за с. Кому- нари, на 300м преди разклона за с. Партизани от ляво има чер, коларски път, който отвежда во жп кантон Комунари – изходен пункт за пещерата. Тръгва се по добре очертана горска пътека, която за око- ло 4о мин. се изкачва на платото. Пещерата се намира на десния скат на скалния масив. Входът е с югозападно изложение, висок 80см и широк 1м. След входа се попада на широко, но ниско предверие, застлано с пръст и пясък. Галерията в началните си части е с лек наклон, като от 6м надолу се увеличава до 60 градуса. Желателно е да се използва въже по наклона за самоосигуровка. Пещерата е раз- вита по диаклазна пукнатина. Разклонена, суха. Срещат се и пещерни образувания – цевични сталактити и сталактони с височина около 20см. Наслагите по пода са от пясък. Срещат се и фрагменти от раз- пиляна керамика. Изследвана и картотекирана на 17. 08. 1971 г от С. Маркова, Г. Велев от пещерния клуб към ТД „Галата“ гр. Варна.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Низходяща, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  С. Маркова, Г. Велев ПК "Галата" Варна
 • Дата
  1971-08-17