Манастирската дупка

 • Други имена
 • Дължина
  38 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2000
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новооткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Манастирската дупка –

  с. Мелница *Община Елхово –

  Ямболска област –

  Местност: Дрънчи дупка (Домуз бунар)-

  Mанастирчето“Рождество Пресвято Богородично“ –

  Дервентски карстов район № 309

  Средногорско-Тракийска област –

  Рег.№ 6029 *Код № 309035

  Обща дължина 38м. *Денивелация -10м.

  Открита по данни от местните жители. Името ѝ идва от това, че водата от грифона от дъното на пропастта излиза на няколко десетки метра по ниско до основата на руините на средновековно манастирче. Изследвана и картирана на 17. 06. 2000г. по време на провеждане на клубна експедиция от СК „Протей“ гр. Сливен. Картирали Димитър Димитров, Стефан Карагьозев, Петър Кондев.

  Местонахождение:

  Намира се на 2. 5км югозападно от с. Мелница в местността Дрънчи дупка (Домуз бунар), над Mанастирчето“Рождество Пресвято Богородично“, в северното подножие на Дервентските възвишения. От селото се тръгва по черен път за Манастирчето, което се намира в подножието на вьзвишението Дрънчи дупка. Местността е обявена за природна забележителност през 1968г.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, едноетажна, разклонена с водни и сухи части. Входа на пещерата има експозиция на север. След около 10-на метра хоризонтално пролазване по тясна и ниска галерия се стига до напречна диаклазна галерия с простирание изток – запад. На изток разклонението е кьсо, само няколко метра и задънва глухо, а на запад до праг с дълбочина 9, 70м. На дъното се появява подземна река, водите на която вероятно излизат в буен карстов извор на стотина метра от манастирчето. Пода на пещерата е от материнска скала и глина. Образувания: цевични и морковообразни сталактити. Наблюдават се еверозиони кубета-малки, пещерни кари. В района преобладават средно и горно триаски мраморизирани варовици, с наклон от 35 до 50 градуса. Те са тясно свързани с изграждащите южната част на Воденската – грабен синклинала и от източното продължение на Тополовската синклинала.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ. Необходим инвентар за екипиране

  на 10 метров отвес.

  Описание на достъпа

  Манастирската дупка –

  с. Мелница *Община Елхово –

  Ямболска област –

  Местност: Дрънчи дупка (Домуз бунар)-

  Mанастирчето“Рождество Пресвято Богородично“ –

  Дервентски карстов район № 309

  Средногорско-Тракийска област –

  Рег.№ 6029 *Код № 309035

  Обща дължина 38м. *Денивелация -10м.

  Открита по данни от местните жители. Името ѝ идва от това, че водата от грифона от дъното на пропастта излиза на няколко десетки метра по ниско до основата на руините на средновековно манастирче. Изследвана и картирана на 17. 06. 2000г. по време на провеждане на клубна експедиция от СК „Протей“ гр. Сливен. Картирали Димитър Димитров, Стефан Карагьозев, Петър Кондев.

  Местонахождение:

  Намира се на 2. 5км югозападно от с. Мелница в местността Дрънчи дупка (Домуз бунар), над Mанастирчето“Рождество Пресвято Богородично“, в северното подножие на Дервентските възвишения. От селото се тръгва по черен път за Манастирчето, което се намира в подножието на вьзвишението Дрънчи дупка. Местността е обявена за природна забележителност през 1968г.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, едноетажна, разклонена с водни и сухи части. Входа на пещерата има експозиция на север. След около 10-на метра хоризонтално пролазване по тясна и ниска галерия се стига до напречна диаклазна галерия с простирание изток – запад. На изток разклонението е кьсо, само няколко метра и задънва глухо, а на запад до праг с дълбочина 9, 70м. На дъното се появява подземна река, водите на която вероятно излизат в буен карстов извор на стотина метра от манастирчето. Пода на пещерата е от материнска скала и глина. Образувания: цевични и морковообразни сталактити. Наблюдават се еверозиони кубета-малки, пещерни кари. В района преобладават средно и горно триаски мраморизирани варовици, с наклон от 35 до 50 градуса. Те са тясно свързани с изграждащите южната част на Воденската – грабен синклинала и от източното продължение на Тополовската синклинала.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ. Необходим инвентар за екипиране

  на 10 метров отвес.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: н.д.
  Налична стационарна екипировка: н.д.
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена

 • Картировач(и)
  Димитър Димитров, Стефан Карагьозев, Петър Кондев СК "Протей" гр. Сливен
 • Дата
  2000-06-17