Дервентски (309)

Обхваща южните склонове на Дервенските възвишения в местата, където са разпространени триаски мраморизирани варовици. По-големи, сред известните тук около 30 пещери са: „Керечницата“ с дължина 225м и водната пропаст „Дрънчи дупка“ с дълбочина -25м край с.Мелница.