Голямата яма

 • Други имена
  Старата яма
 • Дължина
  58 m.
 • Дълбочина
  11 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  60 m.
 • Година на откриване
  1960
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новооткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеноста на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Голямата яма | *Старата яма –

  с. Стефан Караджово *Община Болярово –

  Ямболска област –

  Местност: Денишки разклон –

  Дервентски пещерен район № 309 –

  Средногорско-Тракийска област –

  G P S – E: N: – WGS84

  Рег.№ 282 *Код № 309001 *НМВ ? м.

  Обща дължина 58м. *Денивелация -12м.

  Открита по данни от местните овчари през 1960г. Изследвана и картирана от ПК „П. Карабаджаков“ при тур. д-во „Кабиле“ гр. Ямбол на 25. 06. 1968г. Главен картировач Кунчо Кунев. Посетена месец август 1970г. от П. Берон и Вл. Бешков и установяват „значителна концентрация на въгледвуокис – чувства се задух, главоболие“. Прекартирана от пловдивчани от групата по спелеология към ЕСПУ „С. Попов“ – Пловдив под ръководството на Ив. Петров и И. Савчев на 04. 04. 1987г. от Тодор Тодоров, Д. Милушев, В. Маноилова и М. Нечев – СПК „Академик“ гр. Пловдив. Мащаб 1: 100.

  Местонахождение:

  Пещерата е разположена в землището на с. Ст. Караджово, общ. Болярово. От селото се тръгва за с. Денница, при разклона за с. Оман се отбива в дясно, след 800м. се тръгва през рядката гора в дясно и напред/45*/ спрямо шосето. След около 120м. се стига до отвора на пещерата, която е разположена на дъното на въртоп, намиращ се всред гората в ниска местност. Отстои на около 4 км североизточно от с. Ст. Караджово. Височина над МЕБ 60м. Внимание!!! Поради характера на пещерата и наличието на наносен органичен материал е възможно лятно време наличие на въглероден двуокис – СО2!!!!!

  Описание на пещерата:

  Пропастна влажна пещера, едноетажна, разклонена. Смесена. Входът е с експозиция на запад и има елипсовидна, фуниеобразна форма, полегнал ма дясно. Дължина 3, 40м. средна ширина 1м. с дълбочина 6м. След влизането се озоваваме в голяма галерия. Вдясно има отклонение от 7 метра. След т. 3 има материнска скала деляща галерията на две. Следва завой на ляво и се озоваваме в разширение с гравитационни блокажи. Вдясно следва малка и ниска галерия която има дължина от 8м. и едно отклонение в ляво от 5м. Пода на пещерата е от материнска скала и глина. Представители на пещерната флора и фауна не бяха открити. Продължения на пещерата няма. Образувания има малко, предимно сталагмити, сталактони. Възможност за събиране на валежни води вероятно. Сред местното население съществува поверието, че ако влезе тук овца излизала чак в Ямбол. Някога по предание се казва, че при нашествие на кърджалиите околното население се е крило в пещерата. /описал Ив. Петров гр. Пловдив/

  Описание 2.“Намира се в нискостеблена гора. Започва с цепнатина

  с дълбочина 5м., след което следват ниски галерии, покрити с глина. Няколко пролазвания, кубета, промъквания. Кално, размекнат варовик, малко образувания. Служи вероятно за убежище на лисици или язовци. Инвентар за проникване не е необходим. При изследване на проби от въздуха (5. 08. 1970г) се установи, че съдържанието на въглероден двуокис е над 2%. Пещерната фауна е представена от червеи – Лумбицидас, голи охлюви – Ариснидас, прилепи – Финолопус хипосидорос. Проникването в тази пещера се извърши при наличието на кислородни апарати.“ /н.с. Вл. Бешков, н.с. П. Берон гр. София/ В района преобладават средно и горно триаски мраморизирани варовици, с наклон от 35 до 50 градуса. Те са тясно свързани с изграждащите южната част на Воденската – грабен синклинала и от източното продължение на Тополовската синклинала.

  Описание на достъпа

  Голямата яма | *Старата яма –

  с. Стефан Караджово *Община Болярово –

  Ямболска област –

  Местност: Денишки разклон –

  Дервентски пещерен район № 309 –

  Средногорско-Тракийска област –

  G P S – E: N: – WGS84

  Рег.№ 282 *Код № 309001 *НМВ ? м.

  Обща дължина 58м. *Денивелация -12м.

  Открита по данни от местните овчари през 1960г. Изследвана и картирана от ПК „П. Карабаджаков“ при тур. д-во „Кабиле“ гр. Ямбол на 25. 06. 1968г. Главен картировач Кунчо Кунев. Посетена месец август 1970г. от П. Берон и Вл. Бешков и установяват „значителна концентрация на въгледвуокис – чувства се задух, главоболие“. Прекартирана от пловдивчани от групата по спелеология към ЕСПУ „С. Попов“ – Пловдив под ръководството на Ив. Петров и И. Савчев на 04. 04. 1987г. от Тодор Тодоров, Д. Милушев, В. Маноилова и М. Нечев – СПК „Академик“ гр. Пловдив. Мащаб 1: 100.

  Местонахождение:

  Пещерата е разположена в землището на с. Ст. Караджово, общ. Болярово. От селото се тръгва за с. Денница, при разклона за с. Оман се отбива в дясно, след 800м. се тръгва през рядката гора в дясно и напред/45*/ спрямо шосето. След около 120м. се стига до отвора на пещерата, която е разположена на дъното на въртоп, намиращ се всред гората в ниска местност. Отстои на около 4 км североизточно от с. Ст. Караджово. Височина над МЕБ 60м. Внимание!!! Поради характера на пещерата и наличието на наносен органичен материал е възможно лятно време наличие на въглероден двуокис – СО2!!!!!

  Описание на пещерата:

  Пропастна влажна пещера, едноетажна, разклонена. Смесена. Входът е с експозиция на запад и има елипсовидна, фуниеобразна форма, полегнал ма дясно. Дължина 3, 40м. средна ширина 1м. с дълбочина 6м. След влизането се озоваваме в голяма галерия. Вдясно има отклонение от 7 метра. След т. 3 има материнска скала деляща галерията на две. Следва завой на ляво и се озоваваме в разширение с гравитационни блокажи. Вдясно следва малка и ниска галерия която има дължина от 8м. и едно отклонение в ляво от 5м. Пода на пещерата е от материнска скала и глина. Представители на пещерната флора и фауна не бяха открити. Продължения на пещерата няма. Образувания има малко, предимно сталагмити, сталактони. Възможност за събиране на валежни води вероятно. Сред местното население същестува поверието, че ако влезе тук овца излизама чак в Ямбол. Някога по предание се казва, че при нашествие на кърджалиите околното население се е крило в пещерата. /описал Ив. Петров гр. Пловдив/

  Описание 2.“Намира се в нискостеблена гора. Започва с цепнатина

  с дълбочина 5м., след което следват ниски галерии, покрити с глина. Няколко пролазвания, кубета, промъквания. Кално, размекнат варовик, малко образувания. Служи вероятно за убежище на лисици или язовци. Инвентар за проникване не е необходим. При изследване на проби от въздуха (5. 08. 1970г) се установи, че съдържанието на въглероден двуокис е над 2%. Пещерната фауна е представена от червеи – Лумбицидас, голи охлюви – Ариснидас, прилепи – Финолопус хипосидорос. Проникването в тази пещера се извърши при наличието на кислородни апарати.“ /н. с. Вл. Бешков, н. с. П. Берон гр. София/ В района преобладават средно и горно триаски мраморизирани варовици, с наклон от 35 до 50 градуса. Те са тясно свързани с изграждащите южната част на Воденската – грабен синклинала и от източното продължение на Тополовската синклинала.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: !! Наличие на СО 2 над 2% !!

  Карта

 • Картировач(и)
  Кунчо Кунчев ПК "Кабиле" Ямбол
 • Дата
  1968-06-25