Малката плужина

 • Други имена
  Плужината №1
 • Дължина
  14 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  60 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Малката плужина – Рег.№ 3448 28. 04. 2010

  Местоположение и достъп: с. Горна Лука обл. Монтана Продължава се по дола от пещерата „Пролазна“ и след 50 м. се достига до входа на пещерата „Малката Плужина“. Другото и име е „Безименна“.

  Описание: Входа се намира на десния отвесен бряг на дола, в основата на висок скален венец. Лесно се намира, тъй като се вижда от дола. Формата му е овална с размери: широчина 1, 1 м. и височина 2, 3 м. От входа започва суха, хоризонтална, неразклонена галерия. В средната част има масивни стари образувания-сталактити и ребра, а в крайните части се срещат и по-свежи образувания-сталактити, сталагмити и един сталактон с малки размери. Времето за проникване е около 10 мин. Пещерата не е добре известна на местните жители.

  История на проучването: Картирана от ПК „Пъстринец“-гр. Монтана през 1990г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  П.Гешов ПК "Пъстринец" Монтана
 • Дата
  1990