Малка Стойковица

 • Други имена
 • Дължина
  8 m.
 • Дълбочина
  34 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  900 m.
 • Ерозионен базис
  150 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Visit: 27.06.2006 (P. Beron).
  Isopoda: white
  Opiliones: Paranemastoma beroni
  Acari: Ixodes vespertilionis
  Coleoptera Carabidae: Duvalius joakimovi
  Trichoptera: Stenophylax meridiorientalis

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Малка Стойковица Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 2547

  № район и пещера

  403027 Район и област Тешовски район, Рило-Родопска област Местоположение Местност Сухомел Махала / квартал
  Населено място с. Голешово Код на ЕКАТТЕ 15583 Община Сандански Област Благоевградска област G P S 2335273841240846 – WGS84 Достъпност Статус В национален парк (резерват) Категория Не категоризирана Достъп Охраняван Защитена от 2007г Характеристики Вид Пропаст Влажност Влажна Разклоненост Едноетажна , Неразклонена Други Скала – Мрамор, Диаклазна Данни Обща дължина 8м Денивелация (- , +) 34м (-34м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 1136м Карта
  Картирали К. Стаматов Експедиция Клубна експедиция Клуб „Айгидик“ Благоевград Година 1980 Мащаб 1: 200 Прекартирали
  Последна карта 1980г.

  История на откриването Няма данни

  Местонахождение На 4000м от с. Голешово

  Описание на пещерата Няма данни

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана ТЕВ.Входен отвес 34 м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата