Луцифер

 • Други имена
 • Дължина
  3200 m.
 • Дълбочина
  130 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  815 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Aleyan – Александър Янев 30. 01. 2006 ОПИСАНИЕ ЗА ТЕВ: От автогарата на гр. Котел се тръгва към бившето горско стопанство в местността Зеленич. След около 11км, преди моста над реката, се отделя път в дясно. Това е първото хубаво разклонение на пътя. След около километър и половина следва подобно разклонение, където е удобно да се оставят колите и да се направи лагер. Пак се хваща десния път и скоро отново се стига до разклон, отново десния път и на 20-30 метра зад високо дърво, в дясно, в ниската част на дерето, се вижда входа на пещерата. Техническо описание: Ако се намери някой добър човек да забие 2-3 спита, системата ще стане добра. В момента трябват: Въжета – за входния 40 метров отвес – 70 м., за 8 метровия праг – 25м. карабинери – 5 или 6 (зависи как ползвате удължителя и без необходимите за входа). планки – 4 бр, удължител 1бр., примки – 0 или 3бр. за входа, в зависимост от предпочитанията за екипиране. Ние минахме с 1 и един карабинер за нея. На входния отвес се прави сложна система. На две дървета, срещуположни спрямо входа, се прави Y-закрепване, което служи за отклоняващо на основното въже /това може да се избегна с помощта на един спит/. На 3м по-надолу в посока голямото дърво, зад стърчащ камък е прехвърлянето с планка. Следва камбана до дъното на отвеса. Слиза се 2-3 метрово прагче и се тръгва по течнието на реката. Върви се доста, минават се 2-3 еднометрови прагчета, докато се стигне до около 8 метров водопад. Прави се подвеждащ парапет, като най-крайния и висок спит се екипира с удължител, на него и на спита, намиращ се на срещуположната стена се прави Y-закрепване, като дясното рамо служи за дублаж. Не трябва да се натоварва, понеже изнася въжето във водопада. Най-ниския спит не се ползва! поради същите причини. На 2 метра по-ниско, в ляво (ако си с гръб към водопада) в цепка има скален клин, на който се прави прехвърляне. Добре е да се продължи парапета и да се измести напред системата извън водата. Ал. Янев, „Академик“ София, 26/05/2005г.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ.Входен отвес – 37м.

  Техническо описание

  Aleyan – Александър Янев 30. 01. 2006 ОПИСАНИЕ ЗА ТЕВ: От автогарата на гр. Котел се тръгва към бившето горско стопанство в местността Зеленич. След около 11км, преди моста над реката, се отделя път в дясно. Това е първото хубаво разклонение на пътя. След около километър и половина следва подобно разклонение, където е удобно да се оставят колите и да се направи лагер. Пак се хваща десния път и скоро отново се стига до разклон, отново десния път и на 20-30 метра зад високо дърво, в дясно, в ниската част на дерето, се вижда входа на пещерата. Техническо описание: Ако се намери някой добър човек да забие 2-3 спита, системата ще стане добра. В момента трябват: Въжета – за входния 40 метров отвес – 70 м., за 8 метровия праг – 25м. карабинери – 5 или 6 (зависи как ползвате удължителя и без необходимите за входа). планки – 4 бр, удължител 1бр., примки – 0 или 3бр. за входа, в зависимост от предпочитанията за екипиране. Ние минахме с 1 и един карабинер за нея. На входния отвес се прави сложна система. На две дървета, срещуположни спрямо входа, се прави Y-закрепване, което служи за отклоняващо на основното въже /това може да се избегна с помощта на един спит/. На 3м по-надолу в посока голямото дърво, зад стърчащ камък е прехвърлянето с планка. Следва камбана до дъното на отвеса. Слиза се 2-3 метрово прагче и се тръгва по течнието на реката. Върви се доста, минават се 2-3 еднометрови прагчета, докато се стигне до около 8 метров водопад. Прави се подвеждащ парапет, като най-крайния и висок спит се екипира с удължител, на него и на спита, намиращ се на срещуположната стена се прави Y-закрепване, като дясното рамо служи за дублаж. Не трябва да се натоварва, понеже изнася въжето във водопада. Най-ниския спит не се ползва! поради същите причини. На 2 метра по-ниско, в ляво (ако си с гръб към водопада) в цепка има скален клин, на който се прави прехвърляне. Добре е да се продължи парапета и да се измести напред системата извън водата. Ал. Янев, „Академик“ София, 26/05/2005г.

  Карта

 • Картировач(и)
  ПК "Луцифер" Търговище
 • Дата