Ловджийската пещера

 • Други имена
  Пещера № 3
 • Дължина
  40 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  75 m.
 • Година на откриване
  1966
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Ловджийската пещера | *Пещера Б №3 –

  с. Устрем *Община Тополовград –

  Хасковска област –

  Местност: Хладния куз –

  Сакарски карстов район № 308 –

  Средногорско-Тракийска област –

  Рег.№ 155 *Код № 308001

  Обща дължина 73м. Денивелация 5м (-2м, 3м)

  /Данни дадени от от п. к.“Еделвайс“ гр. Пловдив/

  Обща дължина 40м. *Денивелация 4м (-3м, 1м).

  //Данни дадени от СПК „Академик“ гр. Пловдив/ Пещерата е открита през 1927г. от трима ловци от с. Устрем, които са преследвали ранен пор. При влзането им те открили две успоредни стени градени със суха зидария и между тях два човешки скелета и глинена стомна със широко устие между тях. Кости и сега се намират около прага. Много пъти пещерата е била посещавана от иманяри, които са разрушили съвсем стените и са копали по пода на залата. Пещерата е посетена и направена скица на 10. 10. 1966г. от Борис Колев – учебно спортен на Пещерна група към тур. д-во „Аида“ гр. Хасково и местни селяни. През месец май 1984 г. при провеждане на клубна експедиция, организирана от п. к.“Еделвайс“ гр. Пловдив пещерата е картирана от Илия Савчев, Г. Георгиев и В. Саравански. Изследвана и прекартирана на 08/04/1984г. по време на провеждане на комплексна експедиция на тема: Минало, настояще и бъдеще на Странджанко-Сакарския край“, организирана от кръжока по спелеология към ЕСПУ „Светлозар Попов“ гр. Пловдив от Ив. Петров, Р. Симеонов, Здр. Бозев, Д. Милушев и Ст. Джамбазов. Мащаб 1: 100.

  Местонахождение:

  Намира се в землището на с. Устрем, община Тополовград, Хасковска област в близост до Устремския манастир „Св. Троица“. Отстои на 150м. източно от водослива на р. Новоселска и Здравчувската река, западно от пещерната църква „Ветата черква“, високо на десния бряг на река Манастирска, в местността „Хладния куз“. Изходен пункт за пещерата е манастира „Св. Троица“. Тръгва се срещу течението на р. Манастирска , след 150м се тръгва по ръба на склона от ляво. Върви се докъм средата на склона. От тук отново се тръгва успоредно на реката срещу течението и, като движението е по хоризонтала. Следват от ляво пещера № 1 „Триъгълната“, продължава се в същата посока и след около 400м. се стига до скален ръб на склона. Продължава се още около 150м. и се навлиза в гъста храстова растителност, в която е закътан малкият отвор на пещерата. Развита в бели ситнозърнести мраморизрани варовици по пукнатини с азимут на простиране 120°, 90° и 0°. Височина над местния ерозионен базис р. Манастирска около 75м. Път до пещерата от манастира около 50 мин. умерен ход.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, лабиринтна пещера с две зали и множество тектонски пукнатини и с праг от -3м. Входа на пещерата по форма е като правоъгълник, размерите са на ширина 1, 50м и височина 1, 20/по точно дължина, защото е отвор на склон със наклон/метра. Експозиция на север. Чрез три метров праг се слиза в пещерата. Тук в малка и ниска галерия с под осеян с листа и с наклон навътре, може да се заблудим, че пещерата е свършила. Вдясно чрез пълзене и назад през ниска галерия се стига до позитивен праг от 1, 20м. Отзоваваме се в широка осеяна с гравитачен материал галерия. Тя е силно еродирала, с множество по големина и форма негативни форми. Стените са силно напукани. Вдясно има галерия завършваща сляпо. На 4 метра след тт5 има малка задънваща галерия в дясно. В дъното на главната галерия, зад голям гравитачен блок има нова ниска галерия в дясно назад, която също завършва сляпо. Пода на пещерата е осеян с гравитачен материал с различна големина. Образуванията в пещерата са малко и предимно от малки сталактити, сталагмити и малко навлеци по стените.

  Описание на достъпа

  Ловджийската пещера | *Пещера Б №3 –

  с. Устрем *Община Тополовград –

  Хасковска област –

  Местност: Хладния куз –

  Сакарски карстов район № 308 –

  Средногорско-Тракийска област –

  Рег.№ 155 *Код № 308001

  Обща дължина 73м. Денивелация 5м (-2м, 3м)

  /Данни дадени от от п. к.“Еделвайс“ гр. Пловдив/

  Обща дължина 40м. *Денивелация 4м (-3м, 1м).

  //Данни дадени от СПК „Академик“ гр. Пловдив/ Пещерата е открита през 1927г. от трима ловци от с. Устрем, които са преследвали ранен пор. При влзането им те открили две успоредни стени градени със суха зидария и между тях два човешки скелета и глинена стомна със широко устие между тях. Кости и сега се намират около прага. Много пъти пещерата е била посещавана от иманяри, които са разрушили съвсем стените и са копали по пода на залата. Пещерата е посетена и направена скица на 10. 10. 1966г. от Борис Колев – учебно спортен на Пещерна група към тур. д-во „Аида“ гр. Хасково и местни селяни. През месец май 1984 г. при провеждане на клубна експедиция, организирана от п. к.“Еделвайс“ гр. Пловдив пещерата е картирана от Илия Савчев, Г. Георгиев и В. Саравански. Изследвана и прекартирана на 08/04/1984г. по време на провеждане на комплексна експедиция на тема: Минало, настояще и бъдеще на Странджанко-Сакарския край“, организирана от кръжока по спелеология към ЕСПУ „Светлозар Попов“ гр. Пловдив от Ив. Петров, Р. Симеонов, Здр. Бозев, Д. Милушев и Ст. Джамбазов. Мащаб 1: 100.

  Местонахождение:

  Намира се в землището на с. Устрем, община Тополовград, Хасковска област в близост до Устремския манастир „Св. Троица“. Отстои на 150м. източно от водослива на р. Новоселска и Здравчувската река, западно от пещерната църква „Ветата черква“, високо на десния бряг на река Манастирска, в местността „Хладния куз“. Изходен пункт за пещерата е манастира „Св. Троица“. Тръгва се срещу течението на р. Манастирска , след 150м се тръгва по ръба на склона от ляво. Върви се докъм средата на склона. От тук отново се тръгва успоредно на реката срещу течението и, като движението е по хоризонтала. Следват от ляво пещера № 1 „Триъгълната“, продължава се в същата посока и след около 400м. се стига до скален ръб на склона. Продължава се още около 150м. и се навлиза в гъста храстова растителност, в която е закътан малкият отвор на пещерата. Развита в бели ситнозърнести мраморизрани варовици по пукнатини с азимут на простиране 120°, 90° и 0°. Височина над местния ерозионен базис р. Манастирска около 75м. Път до пещерата от манастира около 50 мин. умерен ход.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, лабиринтна пещера с две зали и множество тектонски пукнатини и с праг от -3м. Входа на пещерата по форма е като правоъгълник, размерите са на ширина 1, 50м и височина 1, 20/по точно дължина, защото е отвор на склон със наклон/метра. Експозиция на север. Чрез три метров праг се слиза в пещерата. Тук в малка и ниска галерия с под осеян с листа и с наклон навътре, може да се заблудим, че пещерата е свършила. Вдясно чрез пълзене и назад през ниска галерия се стига до позитивен праг от 1, 20м. Отзоваваме се в широка осеяна с гравитачен материал галерия. Тя е силно еродирала, с множество по големина и форма негативни форми. Стените са силно напукани. Вдясно има галерия завършваща сляпо. На 4 метра след тт5 има малка задънваща галерия в дясно. В дъното на главната галерия, зад голям гравитачен блок има нова ниска галерия в дясно назад, която също завършва сляпо. Пода на пещерата е осеян с гравитачен материал с различна големина. Образуванията в пещерата са малко и предимно от малки сталактити, сталагмити и малко навлеци по стените.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, лабиринтна с праг -2 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  Борис Колев; Илия Савчев, Г. Георгиев и В. Саравански ПК "Кабиле" Ямбол; п. к."Еделвайс" гр. Пловдив
 • Дата
  1984-04-08