Сакарски (308)

Обхваща Сакар планина. Пещерите тук са образувани в мраморозирани триаски варовици.Сред няколкото известни пещери най-известни са тези край с.Мрамор: „Бозките“ с дължина 324м и „Дрънчи дупка“ с дължина 145м.