Дрънчи дупка

 • Други имена
 • Дължина
  257 m.
 • Дълбочина
  94 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от голяма колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Дрънчи дупка –

  с. Мрамор *Община Тополовград –

  Хасковска област –

  Местност: Кариерата –

  Сакарски пещерен район № 308 –

  Средногорско-Тракийска област –

  G P S – E: 26, 321788 N: 42, 025280 – WGS84

  Рег.№ 281 *Код № 308002 *НМВ 140м.

  Обща дължина 257м. *Денивелация -94м.

  Била е известна на местното население. Съобщена за първи път от К. и Х Шкорпил през 1890г. Първо частично проучване на 18/06/1960г от алпинисти и пещерняци от „Кабиле“ Ямбол, водени от П. Карабаджаков. Картирана от ПК при тур. д-во „Кабиле“ гр. Ямбол през 70-те години. Главен картировач Кунчо Кунев. Прекартирана от пловдивчани от групата по спелеология към ЕСПУ „С. Попов“ – Пловдив под ръководството на Ив. Петров и И. Савчев през 1986г.

  Местонахождение:

  Намира се на 2, 100м югоизточно на 152 градуса от с. Мрамор в района на кариерата за мрамор, от дясната страна в скален венец. Развита в мраморизирани триаски варовици от северното бедро на Сакарската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Стъпаловидно-низходяща, разклонена пропастна пещера с големи струпвания на гравитационни блокове и капещи води. Входът е незабележим между камъните – 40х50см, почти отвесен, като се развива перпендикулярно на склона. От входа надолу на 7-8м има малка зала с 2 разклонения надолу. Има доста срутища и блокажи. В едното разклонение е влизано (иманяри по всяка вероятност), има хвърлена 4м тръба и други боклуци. (А. Парталев)

  Описание 2 –

  Вертикална пропаст с хоризонтална галерия на дъното. Денивелация -49м. Има малък отвор,, който трудно се намира. Започва с 26-метров отвес отвес, голяма наклонена площадка, от която се достига до денивелация около 40м. и несложен лабиринт между скални блокове и суха глина. В дясно площадката свършва с наклонен сипей(Внимание – опасно от каменопад ??)и 10-метров отвес, след който започва хоризонталната галерия, дълга около 60м. Тя я е широка средно 2-5м., висока 3-8м. и в нея има гуано от прилепни колонии. Според устни сведения от ямболски пещерняци, получени по-късно, всред камъните на пода на тази галерия имало дупка, от която можело да се продължи надолу, докъм -95м. денивелация. Бедна на образувания – сталактити, сталагмити, дендрити. Малко езерце 1х1м с дълбочина 0, 1м. През 1970г. П. Берон и Вл. Бешков се спускат в пропастта и проучват фауната й. Известни са 6 вида животни. Прилепи – колония на 50-ия метър от около 150 екземпляри.

  Пропастта не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ. Входен отвес -40 м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата