Кремене

 • Други имена
  Лисича дупка № 3
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  390 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Кремене | *Лисича дупка № 3 –

  с. Троица *Шуменска област –

  Община Велики Преслав –

  Местност: Бобата, Момина скала-

  Шуменски карстов район № 107-

  Дунавска равнина –

  Рег.№ 1681 *Код: 107013 *НМВ 392м.

  Дължина 15м. *Денивелация -2м.

  На около 50м южно от входа на пещерата се намира интересен скален монолит „Момина скала“. Това е единична скала с височина над 10м, която стърчи самотно над околния терен. Под върха на скалата има две ниши с добре оформени правоъгълни отвори. До основата на скалата, от западната страна, има останки от старинна сграда и много фрагменти от керамика. Пещерата е изследвана през 1976г от А. Спасов – „Мадарски конник“ Шумен.. В местността Бобата, която отстои на 1. 5км североизточно от центъра на с. Троица, са изследвани 6 пещери, които носят общото име Лисичите дупки, Входовете се намират в участъка срещу селото на 20 до 40 м един от друг и са почти на едно и също ниво – на кота 390 м н. в. Останалата част на масива не е проучена. Пещерите са изворно-процепни с регионален карстов базис р. Врана и локален – Троишки басейн. Село Троица се намира на кота 150 м н. в, От селото води макаданов път за платото. След като се излезе на платото пътят се разделя. Хваща се десният път, който води до Варницата и след като се достигне до нея се тръгва на югоизток по границата между равното плато и ската по стар коларски път. Изследвани са 1976 год. от п. к.“Мадарски конник“ гр. Шумен от екип Ат. Спасов, Ст. Стоев и Ст. Димитров. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 1. 5км североизточно от с. Троица в местността Бобата в участъка срещу селото. От селото води макаданов път за платото. След като се излезе на платото пътят се разделя. Хваща се десният път, който води до Варницата и след като се достигне до нея се тръгва на югоизток по границата между равното плато и ската по стар коларски път. Изворно-процепна пещера с регионален карстов базис р. Врана и локален – Троишки басейн. Височина над МЕБ 240м.

  Описание на пещерата:

  Входът на пещерата е широк, с равен под и площадка пред него с южно изложение. На 3м след входа галерията се стеснява до 1. 3м и продължава навътре със слаб наклон надолу. Подът е покрит със ситни камъни. След десетия метър галерията се стеснява до кръгъл отвор с диаметър 0, 5м, а дъното е покрито с тънък слой глина. На 8-ия метър от входа в ляво има разклонение – кръгъл отвор с диаметър 0. 3м с тънки напластявания от глина по дъното. Пещерата е суха и без образувания с дължина 15м.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ат. Спасов, Ст. Стоев и Ст. Димитров ПК "Мадарски конник" гр. Шумен
 • Дата
  1976