Бабина дупка

 • Други имена
  Лисича дупка № 2
 • Дължина
  41 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  390 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Бабина дупка | *Лисича дупка 2

  с. Троица *Шуменска област –

  Община Велики Преслав –

  Местност: Бобата, Момина скала-

  Шуменски карстов район № 107-

  Дунавска равнина –

  Рег.№ 1680 *Код: 107012 *НМВ 390м.

  Дължина 41м. *Денивелация -2м.

  На около 50м южно от входа на пещерата се намира интересен скален монолит „Момина скала“. Това е единична скала с височина над 10м, която стърчи самотно над околния терен. Под върха на скалата има две ниши с добре оформени правоъгълни отвори. До основата на скалата, от западната страна, има останки от старинна сграда и много фрагменти от керамика. Пещерата е изследвана през 1976г от А. Спасов – „Мадарски конник“ Шумен.. В местността Бобата, която отстои на 1. 5км североизточно от центъра на с. Троица, са изследвани 6 пещери, които носят общото име Лисичите дупки, Входовете се намират в участъка срещу селото на 20 до 40 м един от друг и са почти на едно и също ниво – на кота 390 м н. в. Останалата част на масива не е проучена. Пещерите са изворно-процепни с регионален карстов базис р. Врана и локален – Троишки басейн. Село Троица се намира на кота 150 м н. в, От селото води макаданов път за платото. След като се излезе на платото пътят се разделя. Хваща се десният път, който води до Варницата и след като се достигне до нея се тръгва на югоизток по границата между равното плато и ската по стар коларски път. Изследвани са 1976 год. от п. к.“Мадарски конник“ гр. Шумен от екип Ат. Спасов, Ст. Стоев и Ст. Димитров. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на 1. 5км северно от центьра на с. Троица в местността Бобата в участъка срещу селото. От селото води макаданов път за платото. След като се излезе на платото пътят се разделя. Хваща се десният път, който води до Варницата и след като се достигне до нея се тръгва на югоизток по границата между равното плато и ската по стар коларски път. Изворно-процепна пещера с регионален карстов базис р. Врана и локален – Троишки басейн. Височина над МЕБ 240м.

  Описание на пещерата:

  Входът на пещерата се намира в основата на скалния венец. Над входа се издига скален масив, леко издаден с височина 15м. На 2м пред входа започва стръмен склон, покрит с ниски дървесни видове. Входът е с южно изложение с размери: ширина 1. 7м и височина 1м. Пещерата е суха, хоризонтална. На 4м навътре галерията преминава в обширна зала с височина 8м и диаметър 13м. Подът в средната част на залата е покрит с остри камъни, а останалата част със суха глина. В западната част на залата има три разклонения, които няколко метра след началото и се стесняват в дълги и непроходими канали. На северната страна на залата има четири разклонения, които са с 40см отвори и непроходими. Обща дължина 41м. В пещерата има много стари и нови кости от птици, вероятно донесени от лисици. На няколко места по пода има следи от прилепно гуано.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена