Котлите

 • Други имена
  Пропаст № 5101
 • Дължина
  47 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Котлите | *Пропаст № 5101

  с. Бресте *Община Червен бряг –

  Плевенска област –

  Местност: Тръпката –

  Каменополско-Карлуковски район № 206 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 1552 *Код № 206617

  Обща дължина 47м. *Денивелация -4м.

  Изследвана и картирана на 12/09/1987г. от Ив. Томов и И. Велчев от ПК „Искър“ гр. Мездра.

  Местонахождение:

  Намира се на около 700м северно от кошарите в местността Ненчовското, в близост до трасето на воените, вляво от него.

  Описание на пещерата:

  Влажна, едноетажна, разклонена, без образувания. Пещерата е развита в малък въртоп, разполовен от две перпендикулярни, пресичащи се тектонски пукнатини СИ – ЮЗ и СЗ – ЮИ, характерни за района, главно на три нива. Периодично понорна, непреспективна за продължаване. Не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата