Коджа пещера

 • Други имена
  Голямата пещера
 • Дължина
  13 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  90 m.
 • Ерозионен базис
  5 m.
 • Година на откриване
  1977
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Рег № 5559 Код: 104064

  Коджа пещера се намира се намира север-северозападно от с. Вазово, по левия бряг на суходолието Фучикулак, на +5 м. о МЕБ. Представлява суха, по пода покрита с пръст и тор голяма ниша с 40 м. широк вход и дълбочина максимално 12.5 м. в лявата част. Общата площ на двете половини, от които лявата е по-голямата, е около 180 м2.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Ниша с 40 м.широк вход, състояща се от две полуелипсовидни половинки