Клепъц

 • Други имена
  Пещера № 62 -
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  520 m.
 • Ерозионен базис
  80 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  2285 код 202041 Клепъц с. Праужда

  Малка пещера в характерна диаклазна цепка. От разклонението за с. Праужда южно към м. Клепъц на ок. 500-600 м – във венеца на 100 м западно от Пременска дупка. Отворът е ориентиран на СИ. Вижда се от пътеката за м. Праговете. Характерен тъмен отвор във венеца на ок. 18-20 м по отвеса над основата на венеца.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена