Кладето

 • Други имена
 • Дължина
  263 m.
 • Дълбочина
  147 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1030 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от единични екземпляри прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Геоморфоложко описание

  Описание на достъпа

  Кратко описание

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Да се внимава за ЛАБИЛНИ БЛОКОВЕ !!!

  Вследствие свличане на земна маса и дървета, същинският вход и началото на входния отвес често пъти са блокирани.

  Карта

 • Картировач(и)
  Г. Райчев, М. Трантеев, Ат. Балджиев Студенец гр.Чепеларе
 • Дата
  1988-08-23
 • Техническо описание