Кирчовата пещера

 • Други имена
  Пещера № 494
 • Дължина
  53 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Пещерата се намира в землището на с. Поп Русаново местността Калето. За пещерата се тръгва от центъра на селото покрай чешмата. Излиза се на черен път между ниви. След преход от около 1 км се стига до местността „Калето“. Пещерата се намира на височина 6-7 м от основата на скалния венец, а самия венец е бил кале. Пещерата е с два входа, разположени хоризонтално на р4азстояние 10 м. един от друг. През левия вход се влиза по лесно понеже скалата е изпъстрена с хватки. Пещерата е хоризонталана неразклонена. На около 20 м. от входа има струпване на доста големи камъни и от там подът е вече глинест и влажен. Има два сталактита от които единият работи. На някои места стените са покрити с дендрити. В пещерата може да се върви леко приведен, а в някои участъци се лази.

  Има прилепи, комари и други сезонни обитатели.

  При входната част има лишеи и мъхове. В пещерата се срещат иманярски дупки. Леснодостъпна, може да влезе всеки спелеолог. Нужно е осветление за 30 мин и трима души за картиране.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена с два входа

  Карта

  Вход на Кирчовата пещера
 • Картировач(и)
 • Дата