Кестенова дупка

 • Други имена
 • Дължина
  65 m.
 • Дълбочина
  34 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1994
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Кестенова дупка –

  с. Генчовци *Община Трявна

  Габровска област –

  Местност: Пещерите –

  Стражанско-Дебелдялски район № 214 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 1843 *Код № 214098 *НМВ 496м.

  Обща дължина 65м. *Денивелация -34м.

  История на откриването:

  Наименованието ѝ идва от прякора на нейния откривател Йордан Тодоров – Кестена. Изследвана и картирана 1994 г. от Д. Цанев от ПК „Змейова дупка“ гр. Трявна.

  Местонахождение:

  Намира се на 2км от гр. Трявна, кв. Хитревци (м. Пещерите), в дерето над пещерата “Змеева дупка”, на 100 м от пропастния ѝ вход. До пещерата се достига по пътеката от “Змеева дупка” нагоре по дерето. Входът на пропастта е на 2-3м в дясно от пътеката почти в самото дере. Образувана в долно-кредни (палеоценски варовици) от Комаревската свита.

  Описание на пещерата:

  Представлява отвесна цепнатина с дължина 24м и хоризонтална част от 12м, като завършва с непреодолимо стесняване. Хидрологията се влияе от валежите на повърхността, като при силен дъжд част от водата на дерето влиза в пещерата, която бързо се оттича. Дъното на пещерата е чакълесто, донесено от водата. Глината и пясъка са с ограничено количество. Животинския свят се състои от случайно попаднали троглоксени. Вторични образования няма. Карта на пещерата е направена от Дончо Цанев от Трявна и е изпратена в главната картотека във федерацията по спелеология. Предстоящо е разкопаването на дънния блокаж. При силен дъжд част от водата в дерето влиза в пещерата, където бързо понира в подземния извор-сифон на пещерата „Змеева дупка”.

  Не е екипирана за ТЕВ.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: !!Нивото на водата много бързо се покачва !!

  Карта

 • Картировач(и)
  Д. Цанев ПК "Змейова дупка" Трявна
 • Дата
  1994