Ката

 • Други имена
 • Дължина
  82 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера *Ката* с. Драгана Ловешка област Местност *Долната Ката* Дължина 82м. Денивелация +1м. Рег.№ 1094

  Пещерата се намира на около 2, 5км южно от с. Драгана. Тръгва се по левия географски бряг, срещу течението на р. Каменица. Входа е раз- положен в основата на малък скален венец, под кравефермата, на 100 метра от помпената станция. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в север- ната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Входът е с източно изложение, със полусферична форма с размери 1, 20 на 2, 20 метра. Пещерата е действащ карстов извор. Тя е канал- на, неразклонена, едноетажна. До към 20м. е водна. Малък подземен по- ток извира под блокаж и излиза през входа. Проникването става пълзешком във вода с дълбочина 20-25 см, а останалата част в ряд- ка, лепкава кал. Галерията опира до нисък и тесен грифон. Да се следи за промяна на времето, има опасност от затапване при внеза- пно покачване на водата, грифона прелива!!! Изследвана и картотекирана 1976 год. от Сави Савов, Д. Христов членове на ПК *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата