Дечовската пещера

 • Други имена
 • Дължина
  107 m.
 • Дълбочина
  15 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на *Дечовската пещера* Синоним *Угърчинската пещера* с. Драгана Ловешка област Местност *Дечовската скала* под *Угърчинските колиби* Дължина 106м. Денивелация -15м. Рег.№ 1095

  Пещерата се намира на около 6км южно от с. Драгана, на десния ге- ографски бряг на р. Каменица, след местността *Скокъ*. Над пещерата се намират т. н. Угърчински колиби. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в северна- та част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Пещерата е проходна със седем входа и един отвор на платото, кой- то чрез 10 метров кладенец се свързва с основната галерия. Тя е лабиринтна, смесена, едноетажна, суха. Със силен въздушен обмен. Образувания липсват. Изследвана и картотекирана 1975 год. от Сави Савов и Цв. Йолов членове на п. к.*Стратеш* гр. Ловеч. Прекартирана през 1994 год. от Зд. Илиев, Ани Сярова по време на провеждане на експедиция в района, организирана от п. к.*Студенец* гр. Плевен

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена ,с 5 входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата