Каскадките

 • Други имена
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  35 m.
 • Година на откриване
  2006
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Каскадките. с. Миланово. мах. Свражен. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5292. Районен № 203 705. Дължина (10. 00 м), денивелация (4. 35 м), (-1. 37 м), (+2. 98 м). GPS-координати по Пулково: N 43о 05′ 55. 1″ E 23о 25′ 05. 9″ Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на около 200 м от началото на Свраженски дол, западно от махала Свражен. Входа и се разкрива на десния географски бряг на едноименният дол. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт за достигането до пещерата е главното шосе за гр. Мездра. Тръгва се в ляво покрай моста над реката протичаща по дола. Минава се покрай сграда и се навлиза покрай реката. Следва се пътека, която на няколко пъти преминава през реката. Върви се срещу течението около 200 м. Единствен по точен ориентир е скалният венец на десния географски бряг и вход на пещера високо над основата му забелязващ се от пътеката. След като се подмине мястото с входа се продължава още около 100 м. В ляво започват да се появяват скални разкрития. Пресича се реката и се търси сипей. Изкачването става без път в ниска гора. Трябва да се достигне до скален венец в основата на който е входа на пещерата. Той отстои на около 30-40 м над дъното на дола. Описание: Входа на пещерата има източно изложение и форма на равнобедрен триъгълник. Неговите размери са 1. 10х0. 40 м. Следва ниска галерия настлана с ръбест чакъл и пръст. Попада се в уширение след което, галерията завива в ляво. От тавана се спускат големи и красиви сталактити, които правят галерията ниска и се върви приклекнал. В дясно от входа, в уширението има не висок комин. Достига се до каскада от дълбоки до 0. 70 м синтрови прегради. Тази част на пещерата е изключително богато украсена от драперии и сталактити. Следва изкачване по 5 каскадно разположени синтрови езерца. Те са пълни с големи по размери покрити с калцит камъни-пещерни бисери с неправилна форма. След изкачването се попада на ново уширение. Стените и тавана са покрити с натеци и сталактити. От това място евентуалния път навътре е запушен от калцитни натеци. Въпреки незначителните си размери, дължина 10. 00 м при денивелация от 4. 35 м, (-1. 37 м), (+2. 98 м) в тази пещера могат да бъдат видяни наистина забележителни образувания. История на проучването: Пещерата е открита от А. Жалов на 02. 04. 2006г. по време на теренен обход в района на Свраженски дол. Картирана е на 18. 06. 2006г. от А. Жалов и К. Стоичков членове на ПК “Хеликтит” София.

  Описание на достъпа

  Каскадките. с. Миланово. мах. Свражен. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5292. Районен № 203 705. Дължина (10. 00 м), денивелация (4. 35 м), (-1. 37 м), (+2. 98 м). GPS-координати по Пулково: N 43о 05′ 55. 1″ E 23о 25′ 05. 9″ Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на около 200 м от началото на Свраженски дол, западно от махала Свражен. Входа и се разкрива на десния географски бряг на едноименният дол. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт за достигането до пещерата е главното шосе за гр. Мездра. Тръгва се в ляво покрай моста над реката протичаща по дола. Минава се покрай сграда и се навлиза покрай реката. Следва се пътека, която на няколко пъти преминава през реката. Върви се срещу течението около 200 м. Единствен по точен ориентир е скалният венец на десния географски бряг и вход на пещера високо над основата му забелязващ се от пътеката. След като се подмине мястото с входа се продължава още около 100 м. В ляво започват да се появяват скални разкрития. Пресича се реката и се търси сипей. Изкачването става без път в ниска гора. Трябва да се достигне до скален венец в основата на който е входа на пещерата. Той отстои на около 30-40 м над дъното на дола. Описание: Входа на пещерата има източно изложение и форма на равнобедрен триъгълник. Неговите размери са 1. 10х0. 40 м. Следва ниска галерия настлана с ръбест чакъл и пръст. Попада се в уширение след което, галерията завива в ляво. От тавана се спускат големи и красиви сталактити, които правят галерията ниска и се върви приклекнал. В дясно от входа, в уширението има не висок комин. Достига се до каскада от дълбоки до 0. 70 м синтрови прегради. Тази част на пещерата е изключително богато украсена от драперии и сталактити. Следва изкачване по 5 каскадно разположени синтрови езерца. Те са пълни с големи по размери покрити с калцит камъни-пещерни бисери с неправилна форма. След изкачването се попада на ново уширение. Стените и тавана са покрити с натеци и сталактити. От това място евентуалния път навътре е запушен от калцитни натеци. Въпреки незначителните си размери, дължина 10. 00 м при денивелация от 4. 35 м, (-1. 37 м), (+2. 98 м) в тази пещера могат да бъдат видяни наистина забележителни образувания. История на проучването: Пещерата е открита от А. Жалов на 02. 04. 2006г. по време на теренен обход в района на Свраженски дол. Картирана е на 18. 06. 2006г. от А. Жалов и К. Стоичков членове на ПК “Хеликтит” София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  К.Стоичков, Ал.Жалов ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  2006-06-18