Проходна

 • Други имена
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  1180 m.
 • Ерозионен базис
  15 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Проходна. с. Боснек. м. Червени камък. Голобъдско-Боснешки пещерен район 303. Районен № 5291. Районен № 303 028. Дължина (10. 00 м), денивелация (+2. 51 м). GPS-координати по Пулково: N 42о 29′ 54. 2″ E 23о 12′ 09. 3″ Местонахождение и достъп: Пещерата се намира на около 2200 м източно от село Боснек на десния югоизточен склон на дере в масива Червени камък. Изходен пункт за достигането до пещерата е с. Боснек. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Голобъдско-Боснешки пещерен район № 303. След краят на селото се поема вдясно по пътя през реката към руините на бившия лагер за военно обучение. След достигането му, се продължава нагоре по долината, като се следва горския път. В началото той се движи в най-ниската част на долината, а в последствие, влизайки в гората, започва да се изкачва по левият ѝ географски бряг. Пътят набира височина и се изкачва на 10 метра над дола. След няколкостотин метра, в отсрещния югозападен склон, се появяват няколко групи скали. Пещерата се намира в основата на малко скално венче и входът ѝ е видим от пътеката. За достигането му е необходимо да се слезе в дерето и на подходящо място да се започне изкачване по склона до достигането на видимия вход на пещерката намираща се на около 10-15 м над дъното на дола. Описание: Пещерата има два входа, които имат югозападно изложение. Приблизителната надморска височина на входовете е 1180 м. По-големият от тях има формата на силно удължена полуелипса и размери, широчина при основата 0. 80 м и височина 1. 10 м. Следва ниска галерия настлана с ръбест чакъл с дължина 6 м. В краят ѝ се разкрива малка заличка с комин. На 4 м навътре, вдясно от входната галерия, се разкрива възходяща галерийка, която води до втория по-малък вход на пещерата с размери 0. 60х0. 80 м. В пещерата има изсъхнали цевични сталактити и изветрели дендрити. Подът ѝ е настлан с пръст, глина и дребни ръбести камъчета. Общата дължина на пещерата е 10. 00 м, при денивелация от + 2. 51 м.
  История на проучването: Обектът е открит от А. Жалов на 16. 04. 2006г. по време на съвместна експедиция между ПК “Хеликтит” и ПК “Екстрем” – София. Картирана е на същата дата от А. Жалов.

  Описание на достъпа

  Проходна. с. Боснек. м. Червени камък. Голобъдско-Боснешки пещерен район 303. БФСп № 5291. Районен № 303 028. Дължина 10м, денивелация (+2. 51 м). GPS-координати по Пулково: N 42о 29′ 54. 2″ E 23о 12′ 09. 3″

  Местонахождение и достъп:

  Пещерата се намира на около 2200 м източно от село Боснек на десния югоизточен склон на дере в масива Червени камък. Изходен пункт за достигането до пещерата е с. Боснек. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Голобъдско-Боснешки пещерен район № 303. След краят на селото се поема вдясно по пътя през реката към руините на бившия лагер за военно обучение. След достигането му, се продължава нагоре по долината, като се следва горския път. В началото той се движи в най-ниската част на долината, а в последствие, влизайки в гората, започва да се изкачва по левият ѝ географски бряг. Пътят набира височина и се изкачва на 10 метра над дола. След няколко стотин метра, в отсрещния югозападен склон, се появяват няколко групи скали. Пещерата се намира в основата на малко скално венче и входът ѝ е видим от пътеката. За достигането му е необходимо да се слезе в дерето и на подходящо място да се започне изкачване по склона до достигането на видимия вход на пещерката намираща се на около 10-15 м над дъното на дола.

  Описание:

  Пещерата има два входа, които имат югозападно изложение. Приблизителната надморска височина на входовете е 1180 м. По-големият от тях има формата на силно удължена полуелипса и размери, широчина при основата 0. 80 м и височина 1. 10 м. Следва ниска галерия настлана с ръбест чакъл с дължина 6 м. В краят ѝ се разкрива малка заличка с комин. На 4 м навътре, вдясно от входната галерия, се разкрива възходяща галерийка, която води до втория по-малък вход на пещерата с размери 0. 60х0. 80 м. В пещерата има изсъхнали цевични сталактити и изветрели дендрити. Подът ѝ е настлан с пръст, глина и дребни ръбести камъчета. Общата дължина на пещерата е 10. 00 м, при денивелация от + 2. 51 м.

  История на проучването:

  Обектът е открит от А. Жалов на 16. 04. 2006г. по време на съвместна експедиция между ПК “Хеликтит” и ПК “Екстрем” – София. Картирана е на същата дата от А. Жалов.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена, проходна

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата