Кара гук

 • Други имена
  Черната дупка ;Водната -
 • Дължина
  105 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  345 m.
 • Ерозионен базис
  5 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: не
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Установени 13 вида безгръбначни животни
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Кара гук | *Черната дупка *Водната пещера –

  с. Търновци *Община Джебел –

  Кърджалийска област –

  Местност: р. Дермен дере (р. Джебелска)-

  Ардински карстов район № 411 –

  Рило-Родопска област –

  Рег.№ 146 *Код № 411001 НМВ 345м.

  Обща дължина 105м. *Денивелация -10м.

  Пещерата е картирана от Б. Колев на 19/09/1970г по време на клубна експедиция на ПК “Аида” гр. Хасково. Пещерата не е защитена. Поради трудния достъп случайни посетители навлизат навътре в пещерата много рядко. На входа има следи от иманярска дейност.

  Местонахождение:

  До пещерата се стига за около 10 мин. по характерна пътека, която започва от с. Търновци. От мястото, където пътеката стига до реката, се тръгва срещу течението. Входът се намира на десния склон на дерето, на около 5м над реката. Образувана в бели едрозърнести мрамори с предкамбрийска възраст, залягащи с азимут 140° и ъгъл 25°, силно напукани и образуващи няколко пукнатинни ситеми с азимут на простирание 60°, 140°, 170° и 200° и ъгъл за всички 70-75°.

  Описание на пещерата:

  Водна пещера – през нея протича поток с дебит около 3 л/сек (на 19/09/1970г). Въпреки че входът е сравнително голям, влизането в пещерата става след преминаване през много тясна галерия, която стига до малка зала. След нея се продължава по основната галерия срещу течението на подземната река, като на няколко места се ляга във водата. Вторични образувания има на много малко места.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: едноетажна,разклонена