Калето

 • Други имена
  Пещера № 14
 • Дължина
  22 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  5 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера № 14 *Калето* с. Драгана Ловешка област Местност *Калето* Дължина 22м. Денивелация + 4м. Рег.№ 1527

  Пещерата се намира в скалния венец на Калето, в югоизточния край на с. Драгана. Тръгва се по пътя за кравефермата до достигане на моста прехврлен над р. Каменица. От него се виждат два отвора на пещери на скалния венец, един под друг. Горният, който е на около 15м над руслото на реката е входът на Керкенезовата пещера с рег.№ 1528, а долният е на пещера Калето с рег.№ 1527, която е на 5, 50м над реката. До нея може да се изкачи отдолу, но скалата е доста ерозирала и хватките са нестабилни. По удобно е да се пусне рапел от Керкенезавата пещера, до която се стига по средния кор- низ на скалата, широк и удобен, минава се без осигоровка. Според класификацията на пещерните райони в България/поВл. Попов/ попада в Драганово-Бежанския карстов район, разположен в север- ната част на Средния Предбалкан, между реките Вит и Осъм. Дебелите до 90м., наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици образуват мантията на обширното Луковитска синклинално понижение и малките брахиантиклинали – Ъгленската, Беглежката и Садовската. Пещерата е хоризонтална, едноетажна, неразклонена, суха. По тип бра- хиклазна. Входът е с полусферична форма, със западно изложение и размери – широк 5м и височина на свода 4м. Изследвана и картотекирана 1976 год. от Сави Савов, Л. Марков членове на ПК *Студенец* гр. Плевен.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Сави Савов, Л. Марков ПК "Студенец" Плевен
 • Дата
  1976