Хармана

 • Други имена
  Б-1
 • Дължина
  6 m.
 • Дълбочина
  15 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  250 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  БФСп № 1009

  403045 Район и област Тешовски район, Рило-Родопска област  Местност Мраморни кариери
  Населено място с. Петрово Код на ЕКАТТЕ 56174 Община Сандански Област Благоевградска област

  В национален парк (резерват) Защитена от 2007г

  Пропаст Влажна – Мрамор, Диаклазна,

  Обща дължина 10м   Денивелация-15м

  Карта Картирали Никола Ланджев Експедиция Клубна експедиция Клуб „Еделвайс“ София Година 1975 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1975г.

  История на откриването Картирана на 10/12/1975г.

  Местонахождение Намира се на 35мин път южно от с. Петрово в местността Мраморни кариери. Намира се точно до пътя, водещ за сондажите. Височина над МЕБ 250м.

  Описание на пещерата Има лабилен блокаж около входа – пещерата в момента е затрупана. Образувания – Дендрити, анемолити, луковични сталактити.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Лабилен блокаж около входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата