Хана

 • Други имена
  Бъндеришка пещера - 7
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  7 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Хана | Бъндеришка пещера Идентификация

  БФСп № 1480

  № район и пещера

  402062 Район и област Вихренско-Синанишки район, Рило-Родопска област Местоположение Местност Бъндеришки циркус Махала / квартал х. Бъндерица Населено място гр. Банско Код на ЕКАТТЕ 2676 Община Банско Благоевградска област
  Статус В национален парк (резерват) Пещера, Суха, Едноетажна , Неразклонена, Мрамор, Диаклазна. Обща дължина 20м Денивелация +7м.
  Картирали Алексей Бендерев, Петко Георгиев, Клубна експедиция СПК „Академик“ София, 1976г. Мащаб 1: 100
  Последна карта 1976г.

  История на откриването Картирана на 25/08/1976г.

  Местонахождение Намира се на 1. 6км северозападно над х. Бъндерица в улея, който се спуска от Джамджиевите скали право към хижата. Прикрита е в скалите, а пред нея има завеса от короните на няколко мури, като дори с бинокъл не се забелязва входа. Тръгва се по пътеката в дясно от бунгалата и веднага се завива наляво зад тях. Там има маркировка за х. Вихрен. Вървейки по нея след около 70 метра се излиза на полянка с няколко разпръснати вкопани в земята големи камъка. Там трябва да се обърнете на 90? в дясно – право към скалите. От лявата страна остават три голями мури, разположени през около 40 метра. При влизането в гората има добре утъпкана серпентинна пътека, която отвежда над каменния сипей, минавайки от лявата му страна. След група мури неочаквано се вижда дупката. (Снежана Иванова)

  Описание на пещерата Кратко описание: Суха, едноетажна, неразклонена, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Алексей Бендерев, Петко Георгиев, Б.Николов СПК "Академик" София
 • Дата
  1976-08-25