Градище

 • Други имена
 • Дължина
  140 m.
 • Дълбочина
  20 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Градище

  с. Реселец *Община Червен бряг –

  Плевенска област –

  Местност: Калето (Голямото градище) –

  Каменополско-Карлуковски район № 206-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 2842 *Код № 206533

  Обща дължина 140м. *Денивелация -20м.

  История на откриването:

  Картирана на 13/03/1995г. от Здравко Илиев и Йордан Бенчев, по време на Републиканска експедиция „Реселец 95“.

  Местонахождение:

  Намира се на 45мин път североизточно зад хижа Момина сълза при с. Реселец в местността Малкият каньон. Развита във флинтовия хоризонт на мастрихтските варовици.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Пропастна, диаклазна пещера, разклонена, влажна, без образувания. Не е екипирана за ТЕВ. Най-долният етаж не е доиследван. Трябва да се укрепи сипея, който завършва в отвес.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата