Голямото Типице

 • Други имена
  Потока; Типецето
 • Дължина
  73 m.
 • Дълбочина
  4 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1310 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Открити кости от пещерна мечка
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Морфометрични данни

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Входът е разположен на стръмен скален склон с изглед на запад,скрит в букова гора

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата