Голяма Митровска пещера

 • Други имена
 • Дължина
  69 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  9 m.
 • Надморска височина
  337 m.
 • Ерозионен базис
  12 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: голяма по брой колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Голямата Митровска – Рег.№ 3430 26. 04. 2010

  Местоположение и достъп: с. Митровци обл. Монтана За пещерата се тръгва от разклона на селото, по шосето за гр. Белоградчик. От дясната страна на шосето се оформя голям скален венец, в средната част на който се вижда входа на пещерата.

  Описание: Входа е на 7 м. над шосето и гледа на югоизток. Формата му е овална с размери: широчина 4, 2 м. и височина 5, 4 м. На входа има голям скален блок. Входа е лесен за намиране, но е труднодостъпен. За достигането му е необходимо да се катери почти гладка скала, при което е необходимо да се използва помощно въже с дължина около 7 м. След входа следва суха, широка и висока галерия, в началото хоризонтална, а в крайните части-възходяща. В пещерата има малко образувания, които са малки по размер и изветрели. Обитавана е от голям брой прилепи. Времето за проникване е около 20 мин.

  История на проучването: Картирана от ПК „Пъстринец“-гр. Монтана през 1990г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: За достигане до входа е необходим 7м.прусек

  Карта

 • Картировач(и)
  В.Георгиев ПК "Пъстринец" Монтана
 • Дата
  1990