Големият извор в Боаз дере

 • Други имена
  Белият извор
 • Дължина
  164 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  4 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1978
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Големия извор | *Белия извор

  с. Кипилово *Община Котел –

  Сливенска област –

  Местност: Боаз дере –

  Котленски карстов район № 217 –

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 2372 *Код № 217096 –

  Дължина 164м. *Денивелация 7м (-3м, 4м)

  История на откриването:

  Изследвана и картотекирана 1978 г. от Димитър Димитров – СК „Протей“ гр. Сливен. Прекартирана на 07/11/1993г леководолазите от ПК „Студенец“ гр. Плевен Красимир Петков, Красимир Гигенски и Явор Кунчев

  Местонахождение:

  Намира се на около 3 км югоизточно от с. Киплово, в близост до стария път водещ за горско стопанство „Зелениче“. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото /5-30*/ южно бедро на Котленската антиклинала. Пещерата е разположена в долните части на Боаз дере и се явява като губилище на водите протичащи през дерето.

  Описание на пещерата:

  Входът представлява брахиклазна цепка с размери 0, 60/4м. От него се слиза по низходящ сипей в галерия дълга 39 м. влажна, разклонена с комин и завършваща със сифон. На 3. 10. 1993 в него се гмуркат леководолазите от гр. Плевен К. Петков и К. Гигенски, за да влязат 60м навътре, достигайки дълбочина 7м. Сифонът продължава и след месец на 7. 11. 1993 подновяват изследването. Към групата се присъединява Я. Кунчев. След 125м под водата екипът изплува в неголяма зала със стръмни глинести стени, в която горна част зее малък отвор. Опитът да се изкачат по глинестия склон е несполучлив. „За целта е необходим пикел, какъвто липсва..“ (Из отчета). Със своите 125м сифонът е третият по дължина преминат в България.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Едногалерийна, неразклонена с 125 м. Si

  Карта

 • Картировач(и)
  Д.Димитров, Красимир Петков, Красимир Гигенски, Явор Кунчев ПК "Протей" Сливен ПК „Студенец" Плевен
 • Дата
  1993-11-07