Големи печ

 • Други имена
 • Дължина
  19 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Големи Печ. с. Праужда. м. Печ. Салашки пещерен район 202. № 5779 Районен № 202 130. Дължина (19 м).

  GPS-координати по – WGS 84: N 43о 36′ 35. 29″ E 22о 34′ 16. 28″

  Местонахождение и достъп:

  Намира се в едноименната местност, североизточно от пещерата „Врелото”. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада в Салашки пещерен район № 202. До пещерата се достига по силно обрасла и трудно проследима пътека, вървяща около 3 км на север по дъното на дере, започващо от разрушените овчарници. До овчарниците се стига по добре оформен път, отклоняващ се вдясно от пътя за старата застава в посока северозапад. След като се отминат овчарниците, на около 1 км вляво (западно) се извисява високият скален венец „Виола”, които е със специфична куполообразна форма. Около 500 м след него, също вляво от пътеката (западно) се открояват високи скални венци, в чиито основи има оформени сипеи. В средата на тези венци, над най-големия сипей е пещерата Ремина дупка. След още около 1, 5 км вляво (на запад) се оформя висок скален венец, които бележи края на дерето. В него, над склона, оформен под венеца е развита пещерата Печ.

  Описание:

  Входът на пещерата е голям (около 14 х 5 м), с характерна наклонена форма. Пещерата е хоризонтална, с обща дължина 19 м. Накрая има непресъхваща локва. Тя е използвана за подслон от овчарите в района. Дъното е покрито с глина и тор, има и отделни чакъли. Отсъстват вторични образувания. Развита е в юрски варовици.

  История на проучването:

  Пещерата е известна отдавна на местното население. За нея съобщава Стойчо Тошкин, и е картирана на 05. 03. 2010 г. от И. Иванов-ПК „Хеликтит” София и С. Тошкин.

  Описание на достъпа

  Големи Печ. с. Праужда. м. Печ. Салашки пещерен район 202. № 5779 Районен № 202 130. Дължина (19 м).

  GPS-координати по – WGS 84: N 43о 36′ 35. 29″ E 22о 34′ 16. 28″

  Местонахождение и достъп:

  Намира се в едноименната местност, североизточно от пещерата „Врелото”. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада в Салашки пещерен район № 202. До пещерата се достига по силно обрасла и трудно проследима пътека, вървяща около 3 км на север по дъното на дере, започващо от разрушените овчарници. До овчарниците се стига по добре оформен път, отклоняващ се вдясно от пътя за старата застава в посока северозапад. След като се отминат овчарниците, на около 1 км вляво (западно) се извисява високият скален венец „Виола”, които е със специфична куполообразна форма. Около 500 м след него, също вляво от пътеката (западно) се открояват високи скални венци, в чиито основи има оформени сипеи. В средата на тези венци, над най-големия сипей е пещерата Ремина дупка. След още около 1, 5 км вляво (на запад) се оформя висок скален венец, които бележи края на дерето. В него, над склона, оформен под венеца е развита пещерата Печ.

  Описание:

  Входът на пещерата е голям (около 14 х 5 м), с характерна наклонена форма. Пещерата е хоризонтална, с обща дължина 19 м. Накрая има непресъхваща локва. Тя е използвана за подслон от овчарите в района. Дъното е покрито с глина и тор, има и отделни чакъли. Отсъстват вторични образувания. Развита е в юрски варовици.

  История на проучването:

  Пещерата е известна отдавна на местното население. За нея съобщава Стойчо Тошкин, и е картирана на 05. 03. 2010 г. от И. Иванов-ПК „Хеликтит” София и С. Тошкин.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ивайло Иванов, Стпйчо Тошкин ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  2010-03-05