Герана

 • Други имена
  Геранът
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  18 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1261 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1962
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Геранът / № 11

  с. Черни Осъм *Община Троян *Ловешка област –

  Махала Нешковци –

  Местност: Стенето (Чаушов дол) –

  Горновитско-Черноосъмски карстов район № 210 –

  Старопланинска област –

  G P S – E N – WGS84 –

  Статус В национален парк (резерват) –

  Достъп: Охраняван –

  Рег.№ 102 Код 210011 НМВ 1261м

  Обща дължина 0м Денивелация -19м

  Картирал Панайот Нейковски – СПК“Академик“ гр. София, 1962 г. Прекартирали Киню Ник. Райковски – „Стенето“ Троян – 1975г. Николай Чилев – „Черни връх“, 1975 г.

  Местонахождение:

  Развита в северното бедро на Черноосъмската антиклинала, оформено от седиментите на горния триас и юрата. Намира се по-нагоре по пътеката от пещ. Опушената за Станчов полугар, на около 100м от горния отвор на пещ. Опушената. Името ѝ е свързно с отвора на пропастта, който прилича на геран.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Разклонена влажна пропаст без образувания.

  Не е екипиране за ТЕВ:

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ, Входен отвес -18 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  Панайот Нейковски, Киню Ник. Райковски, Николай Чилев СПК"Академик" гр. София, ПК "Стенето" Троян, ПК "Черни връх" София
 • Дата
  1962