Копаната дупка

 • Други имена
 • Дължина
  8 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2000
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Копаната дупка

  с. Черни Осъм *Община Троян *Ловешка област –

  Махала Нешковци –

  Местност: Хайдушкото игрило –

  Горновитско-Черноосъмски карстов район № 210 –

  Старопланинска област –

  G P S – WGS84 –

  Статус В национален парк (резерват) –

  Достъп: Охраняван –

  Рег.№ 101 Код 210006

  Обща дължина 8м Денивелация -1м

  Картирал Ст. Спасов и Д. Николов от ПК „Стенето“ гр. Троян на 14. 10. 2000г. ; Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се в задънения улей между отвесната скала на Чаушов дол и Хайдушкото игрило, на 150м по-нагоре от улея.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание : Суха, едноетажна, неразклонена пещера Иманярски обект. Пещерата е развита в северното бедро на Черниосъмската антиклинала, което се оформя от седиментите на горния триас и юрата.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ст. Спасов, Д. Николов ПК "Стенето" Троян
 • Дата
  2000-10-14