Гълъбарника

 • Други имена
  Лабиринта № 190а -
 • Дължина
  255 m.
 • Дълбочина
  15 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  360 m.
 • Ерозионен базис
  105 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Гълъбарника | *Лабиринта, *№ 190а –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Шишманов рид –

  Врачански карстов район № 203-

  Згориградски пещерен подрайон –

  Старопланинска област –

  GPS E: 23, 371621 N: 43, 055371-WGS84

  Рег.№ 2068 *Код № 203320 *АНМВ 335м.

  Дължина 255м. *Денивелация -15м.

  Изследвана и картирана 1964г. от Цветан Личков. Прекартирана 1976г. от Иван Здравков, Валентина Здравкова, Даниела Кюмджиева и Марина Козарева СПК „Академик“ гр. София. Мащаб 1: 200

  Местонахождение:

  Намира се до гара Черепиш в местността Шишманов рид, на големия венец над пътя, високо в скалния венец под Калето. Входът е обърнат към Кулин камък. Достигането на входа на пещерата е сравнително трудно – на 15м височина. Трябва да се траверсира вляво от него. За препоръчване е да се използва 3-4 метров прусек за осигоровка. Вход със СИ изложение. Пещерата е разположена е в източната крайна част на Старопланинския Искърски пролом. Труднодостъпният вход с овална форма е разположен на десния бряг на р. Искър, северно от Черепишкия манастир и е с превищение от 105м. спрямо местния ерозионен базис. Пещерата е образувана в светло- сивите масивни органогени аптски варовици (бедул)на Черепишката свита от Врачанската ургонска група (Николов и др. 1972). В структорно отношение пещерата е разположена в ЮИ крайна част на Згориградската антиклинала. В границите на района се включва клиновидно изтеглен, периклинален участък. От югозапад антиклиналата се ограничава от Плакалнишкия възсед, а откъм изток е отсечена от косия Косталевски отсед-възсед, фиксиран великолепно чрез скалния откос Веждата между селата Лютиброд и Челопек, на разстояние 5-6 km. Разломмната повърхнина е вертикална. В границите на района се следи в м. Шишманово кале, ЮЗ от с. Лютиброд. Пещерата е формирана в разломната зона на Костлевския отсед-възсед, в непосредствена близост до разломната му повърхнина. В морфоложко отношение пещерата се състои от серия паралелни тесни диаклазни галерии с посока 140-150*, развити по линята на Косталевския разлом и свързани посредством къси и също тесни напречни пасажи. Решетъчният рисунък на плана на пещерата(тип network cave в смисъла на Palmer, 1984)е индикатор за доминиращ тектонски контрол в образууването на пещерата.

  Описание на пещерата:

  Лабиринтна пещера, образувана по серия успоредни диаклазни пукнатини, които водата е разширила. Между успоредните галерии има и много напречни връзки. Суха, без образувания.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Въже е необходимо за достъп до входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата