Шишмановата дупка

 • Други имена
  Пещера № 171-
 • Дължина
  92 m.
 • Дълбочина
  8 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  355 m.
 • Ерозионен базис
  105 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Шишманова пещера № 171 –

  с. Лютиброд *ж. п. гара Черепиш –

  Община Мездра *Врачанска област –

  Местност: Шишманица –

  Врачански карстов район № 203-

  Згориградски пещерен подрайон –

  Старопланинска област –

  GPS E: 23, 370826 N: 43, 060187-WGS84

  Рег.№ 2069 *Код № 203321 *АНМВ 264м.

  Дължина 46м. *Денивелация -8м./1-ви горен етаж/

  Дължина 30м. *Денивелация + 4м./3-ти долен етаж/

  Достоверни сведения за произхода на името липсват, но може да се предположи, че то произлиза от местоположението ѝ – под Шишмановото кале. Съществува легенда за скрито в нея съкровище на цар Иван Шишман. Проучена и картирана 1-ви етаж 1964г. от Панайот Нейковски и Ж. Костов. Прекартирана 1976г. от Владо Попов и Филип Филипов – СПК „Академик“ Сф.

  Местонахождение:

  Пещерата е разположена на десния географски бряг на р. Искър, под Шишмановото кале, в основата на скалния венец, при последния завой на р. Искър, преди до понесе водите си към Ритлите, в южната периферия на Ржана планина. Изходен пункт ж. п. гара Черепиш. Минава се през двора на изоставената стара семинария и се излиза на пътя с. Зверино – Мездра. Тръгва се посока с. Лютиброд до достигане на третия тунел.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера развита на три нива, разклонена, влажна. Първият /горен/ етаж на пещерата е пресечен от третия тунел, разположен на пътя Черепиш – с. Лютиброд. Осветената ѝ част е разположена на северозапад от тунела. Широка и висока галерия с добре очертана в тавана пукнатина води към отвесната стена на скалния венец, където е големият вход. Шест метра преди него започва стръмно спускащо се разклонение в ляво, завършващо с долния вход на втория /среден/етаж на пещерата. Втората част от горния етаж на пещерата, на югоизток от тунела, представлява постепенно снишаваща и стесняваща се галерия, в която цари полумрак. По пода, покрит със земя, има иманярски изкопи. Да се внимава при преминаване покрай тях. За другите два етажа се подхожда от руслото на р. Искър. Преди достигането на тунела вляво от пътя се отделя пътечка, която слиза до ж. п. моста, прекаран над реката. Тръгва се вдясно по обрасла в шубраци пътека, която извежда в подножието на венеца, където е разположен долния вход на Шишмановата дупка. Картиран е под името Шишманица с рег.№ 4945. Кординати – G P S E: 23, 370815 N: 43060166 – WGS84. Дължина 30м. Денивелация + 4м. Вторият /среден/етаж не е изследван детайлно, поради наличието на разложен магарешки труп пред входа.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата