Еменската пещера

 • Други имена
 • Дължина
  3113 m.
 • Дълбочина
  40 m.
 • Положителна денивелация
  8 m.
 • Надморска височина
  249 m.
 • Ерозионен базис
  17 m.
 • Година на откриване
  1962
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
  ,
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: не
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от голям брой колония от прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  с. Емен *Община Велико Търново *Великотърновска област –

  Местност: Долния Боаз –

  Беляковско-Арбанашки район, Старопланинска област № 213 –

  G P S – E 25, 212369 N 43, 081183 – WGS84

  Рег.№ 1850 *Код № 213014 *НМВ 249м

  Обща дължина 3113м *Денивелация 48м (-40м, +8м)

  През 1959г пригодена за кооперативен гъбарник за култивирани печурки, по-късно за мандра, а в последствие пригодена за военен обект и накрая за ресторант. До 1960 г от нея са известни 236 м. В периода 1976/77 г проучвана и картирана от „Стринава“ Дряново до дължина 1, 200м, а по-късно и от „Планинец“ София, който достига дължина 1, 713 м през 1979 г. В периода 1982-1983 г интензивно проучвана от „Приста“ Русе – открити и картирани 1, 500 м нови галерии, с което достига съвременната си дължина. Сашко, в кладенеца 8 м след изкачване се стига река, която тече в нестабилно корито и ако се пробие ще залее половината от главния трудно проходимия тесняк. (Камен Димчев)

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Низходяща, двуетажна, разклонена

  Техническо описание

  Описание на „Еменската пещера“ с. Емен Великотърновска област община Велико Търново Беляковско-Арбанашки район, Старопланинска област № 213 GPS E 25, 212369 N 43, 081183 – WGS84 Местност – „Долния боаз“ МЕБ +17м – р. Негованка Данни: Обща дължина 3113m Денивелация -40 /+8m Рег.№ 1850 Код: 213014 НМВ 249m

  Преди 1959г е имало дебели глинени наслаги в привходните части , по-късно изгребани. В предната част изтича СО2, който идва от тавана след завоя, след асансьора, там още не сме се качвали, въз- можен е проблем. След прага долната част се залива при дъжд и който е след тесняка, ако не е прекалено самоуверен да премине под вода тази не съвсем неприятна част, ще трябва да чака спада- нето на водата. В края на горната част, според Сашко, в кладенеца 8м след изкачване се стига река, която тече в нестабилно корито и ако се пробие ще залее половината от трудно проходимия тесняк. (Камен Димчев)

  Карта

 • Картировач(и)
  К.Димчев, Е.Запрянов, Ал. Евтимов ПК "Приста" Русе
 • Дата
  1983