Елата

 • Други имена
 • Дължина
  176 m.
 • Дълбочина
  69 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1365 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1964
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: троглобионти и стигобионти
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Входен отвес 18,5 м.Екипирана за ТЕВ

  Карта

 • Картировач(и)
  П.Нейковски 1964, Ск.Ланджева, Н.Ланджев 1975 СПК "Академик" София; ПК "Еделвайс" София
 • Дата
  1964-10-17