Ефкая

 • Други имена
  Каменна къща, Пещера № 51
 • Дължина
  192 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  11 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1970
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  ЕФКАЯ

  № 305    код 215014

  С. Скобелево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

  Намира се на около 9 км. северно от с. Скобелево отстоящо на 22 км. от гр. Казанлък и на 10 км. от разклона на шосето Казанлък – Карлово. До пещерата се достига по пътя започващ от североизточния край на селото. След много остри и опасни завои по десния бряг на река Габровница, пътят минава на левия бряг, 2 км. след което над пътя на около 50 м. се издигат отвесни скали, където се намира входа на пещерата. До него може да се достигне по две много стръмни, трудно забележими пътеки започващи от самия път и извеждащи на удобна площадка пред пещерата.

  Входовете са няколко, два от които са покрити от своеобразна скална козирка служила за закритие на местните овчари и пастири през дъждовните дни. Най-удобния вход за проникване в пещерата е най-западния с посока изток.

  В първите метри входа се развива в голям скален прозорец на юг, след което започва галерията с размери в началото 1,50 м. широчина и 1,30 м. височина. След първите 10 метра се откроява голяма зала с височина около 5 метра със сравнително равен под, покрит с дебел слой пръст и животински тор от нощувалите вътре овце. Дължината на залата е около 24 метра с лек наклон навътре. В дъното галерията се разделя на две и след около 5 метра се събира отново като достига до малка заличка, където явно срутване е затворило по-нататъшния ход на главната галерия. Няколко разклонения започващи от голямата зала не будят интерес. Дължината на главната галерия е около 55 метра. Образувания няма. Пещерата е мъртва. Посещавана е от прилепи, пеперуди, паяци. Има кости от различни животни. Засега пещерата е лесно проходима. Ерозионния базис е р. Габровница.

  Според местните жители пещерата има по-голяма дължина, но понастоящем главната галерия е затрупана от срутване предизвикано по изкуствен начин вероятно от иманяри. Стари легенди говорят за много голяма дължина на пещерата.

  Екип пещерняци от Казанлъшкия пещерен клуб направи опит да разчисти галерията но поради недостатъчна екипировка работата бе отложена.

  Буквалния превод на името на пещерата – „Ефкая” – Каменна къща, нейното разположение и нейния вид – външен и вътрешен, дават основание да се предполага, че тя е служила за убежище на човека от различни времена.

  22.12.1970

  Румен Делийски

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена, с 4 входа

  Карта

 • Картировач(и)
  Р. Делийски, Р.Павлова, Ана Петрова ПК "Орлово гнездо" Казанлък
 • Дата
  1970-12-01