Джуглата

 • Други имена
  Многовратица
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Джуглата | *Многовратица –

  с. Реселец *Община Червен бряг –

  Плевенска област –

  Местност: Калето (Голямото градище) –

  Каменополско-Карлуковски район № 206-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Рег.№ 3208 *Код № 206535

  Обща дължина 0м. *Денивелация 0м.

  История на откриването:

  Картирана на 13/03/1983г. от Кр. Петков, Д. Тошков и Сенко Газдов по време на клубна експедиция, организирана от ПК „Студенец“ гр. Плевен. Непредадена карта.

  Местонахождение:

  Намира се на 45мин път североизточно зад хижа Момина сълза при с. Реселец в местността Голямото градище. Развита във флинтовия хоризонт на мастрихтските варовици.

  Описание на пещерата:

  Кратко описание: Пропастна пещера, разклонена, сухa, без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: