Дядо Дельовата чешма

 • Други имена
  Понор № 10
 • Дължина
  16 m.
 • Дълбочина
  9 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1982
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Дядо Дельовата чешма

  На 3.5 км по шосето от с. Емен – с. Балван се оформя плитка гънка, под прав ъгъл на шосето, скоро след преминаване на хълм, обрасъл с гора. Вдясно се вижда чешма с надпис на нея 1973г – Дядо Дельовата чешма. От нея нагоре по реката, азимут 67 гради.  На 100 м се достига малка горичка, в която има няколко донора. Отворен е само един – голяма, перпендикулярна на дола пукнатина, поглъщаща всичката вода. Слизането става на камина. Добре е да има осигуровка – въже 10 м. Долу се достига неголяма, зала с две губилища, едното в средата, а другото – в най-южната част на пукнатината, и двете затлачени с пръст и лист., Добре ще бъде да бъдат разчистени, единственото разклонение е в западна посока. След непроходимо засега стеснение се вижда уширение – широка галерия или малка зала и водна площ, вероятно локва с каменно дъно. Засега пропастната пещера има дължина 10 м и дълбочина 9 м.

  Стеснението е преминато, още 6 м. продължение.

  Заслужава внимание и разработване.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ, Входен отвес -9 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  К.Димчев, С.Гунешки ПК "Приста" Русе
 • Дата
  1982-07-10